20220627 142430
⋅ Grovfôr

Høstelinjer for gras

Med utgangspunkt i tradisjonell direktehøsting med slaghøster og legging i silo.
Gjodselkum
⋅ Grovfôr

Mindre transport i gårdsdrifta

Smartere arbeid reduserer transportbehovet. Mindre kjøring vil bedre både bondens økonomi og klimaregnskapet.
NLR Nordvest
Bilete leasing eller lan
⋅ Maskinteknikk

Kjøpe eller lease?

Hva er dyrest og hva bør du velge?
NLR Østafjells
Reservebilde Jondal
⋅ Maskinteknikk

Maskinsamarbeid gir lav grovfôrkostnad

I Jondal har de et helt unikt og godt samarbeid om maskiner og redskap, og det gir reduserte grovfôrkostnader for alle bruka som er med.
NLR Vest SA
GD Koyremonster bilde
⋅ Maskinteknikk

Spar jorda med rett køyremønster

Mange har tatt steget frå fôrhaustaren til totrinnshausting med slåmaskin og rundballepresse eller anna haustereiskap.
NLR Vest SA
N Silo overste hylle
⋅ Grovfôr

Ensileringspumpe fra Hardanger

På Hellestveit Gard driver Helen Hellestveit og Tor Bruland med sau og i tillegg lager Tor ensileringspumper for salg.
NLR Vest SA
Spreiar med seksjonskontroll
⋅ Grovfôr

Kan vi utnytte mineralgjødsla betre?

Med aukande gjødselprisar, kan det vere at tida er inne for å vurdere om mineralgjødselspreiaren spreier like godt som når den var ny?
NLR Vest SA
Striper med gylle
⋅ Fôrkvalitet og fôring

På sporet av sporer

Å produsere ei sporefri mjølk er viktig for å oppnå best mulig pris på mjølka. Under kan du lese om NLR Vest sitt tilpassede rådgivingsopplegg som vi tilbyr de som sliter med høye sporetall.
NLR Vest SA
Beitepussing
⋅ Beite

Beitepussing med tohjuls slåmaskiner

For å fremje tilveksten og få eit høgtytande beite, er det svært viktig med godt stell. Beitepussing er ein sentral del av beiteskjøtselen. Plantane får ein lik vekststart og blir stimulert til auka gjenvekst av ung, næringsrik bladmasse. Samtidig er beitepussing eit godt tiltak i ugraskampen.
NLR Vest SA
Kunstgjodselspreiiar hja Felde Samdrift pa Byrkjelo
⋅ Grovfôr

Dekk og diesel - korleis køyre rett?

Landbruket har førebels som einaste næring frivilleg inngått avtale med regjeringa om kutt i utslepp av klimagassar, tilsvarande 5 millionar CO2-eq. Bruken av maskiner som forbrenn fossilt brennstoff er stor i landbruket, og maskinparken er dermed sentral i arbeidet for å nå kuttet i utslepp av klimagassar. Spørsmålet er då, korleis kan utvikling og bruken av landbruksmaskiner bidra her?
NLR Vest SA
Grashaustingsutstyr demo
⋅ Grovfôr

Slått i bratt terreng - utvikling og utfordringar

På Vestlandet får mange bønder tilskot for drift av jordbruksareal med hellingsgrad 1:5 eller brattare. Å slå på slike areal kan vere utfordrande og farleg, og fokuset på lett grashaustingsutstyr for bruk i bratt terreng har auka den siste tida.
NLR Vest SA