Engfrøblandinga SPIRE Vestland virker lovende

18.06.2019 (Oppdatert: 20.06.2019) Lise Austrheim

Etter den vanskelige vekstsesongen i 2017, var det mange som ønsket seg ei engfrøblanding som var mer tilpasset et våtere klima. Felleskjøpet komponerte derfor, i samråd med NIBIO og NLR Vest, ei ny blanding som fikk navnet Spire Vestland, og som kom for salg i 2018. Felleskjøpet Agri solgte nær 20 tonn av Spire Vestland fordelt på fylka Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal i fjor. Dette er nok frø til nær 6000 dekar.

1. års eng med Spire Vestland. Arealet ble breisådd i 2018. Det stagnerte litt i tørken, men kom bra etter at regnet kom. En slått i fjor. I år står enga veldig bra, og det ser ut til at alle artene er der. Hundegraset starta å skyte 29.05. Arealet er hos Stein Helge Kristensen, Gaupne i Luster kommune. Foto: Marit Henjum Halsnes.

Dette er ei blanding med hele 8 arter. Flere av artene har djup og god rot som skal tåle både våte og tørre forhold. Det er også med arter som har rask gjenvekst, slik at det skal være igjen noe til slått, sjøl om hjorten har vært ute og forsynt seg.

 

SPIRE Vestland har denne sammensetninga:

Art

Sort

Prosent innhold

Timotei

Grindstad

35

Engrapp

Knut

15

Engsvingel

Vestar

10

Strandsvingel

Swaj

10

Raigras

Figgjo

10

Raisvingel

Hykor

8

Hundegras

Laban

7

Kvitkløver

Litago

5

 

Det ble sådd en god del SPIRE Vestland våren 2018. På grunn av den tørre forsommeren, kom spiringa seint i gang. Etter at regnet kom i slutten av juli, spirte attlegga med SPIRE Vestland jevnt og fint, og de fleste fikk tatt en brukbar slått i løpet av september.

 

Våren -19 så vi at 1. års eng med SPIRE Vestland kom godt i gang i april, og med kald mai har det blitt god busking. Vi har inspisert over meter høy eng med SPIRE Vestland mange steder i NLR Vest sitt distrikt. Vi finner igjen alle artene i blandinga og det ser også ut til å være en god fordeling mellom artene. Det eneste er kvitkløveren, som det noen steder har vært litt vanskelig å få øye på.

Foto: Lise Austrheim.

 

Som forventet, var hundegraset først i gang med skyting og det allerede rundt 25.05. Svingelartene og raigraset fulgte raskt etter, og før pinse hadde også timoteien kommet i begynnende skyting i de tidligste områda.

 

Artene fra venstre: Engrapp, raigras, strandsvingel eller raisvingel, engsvingel, hundegras og timotei.                         Foto: Lise Austrheim.

 

Det har vært litt utfordrende bygevær under slåtten noen plasser, men nå er de aller fleste ferdige og fra alle vi har snakket med, har vi fått tilbakemeldinger om store avlinger. Vi er spente på kvaliteten på fôret av SPIRE Vestland, ettersom utviklinga hadde kommet såpass langt før graset ble slått. Vi har tatt ut flere grasprøver som er sendt inn til analyse.

Eng med SPIRE Vestland klart for slått, og vel så det. Foto: Lise Austrheim.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.