Skade av myrstankelbein i eng

05.06.2016 (Oppdatert: 14.03.2017) ,  Olav Martin Synnes

Det er meldt om skade av myrstankelbein i eng fleire stader på Sunnmøre og i Nordfjord. Skaden syner seg i mai. Larvane lever av grasrøter. Kring midten av juni går larvane over i puppestadiet, og angrepet er over.