Vanning av potet Foto Camilla Bye
Medlem
⋅ Vanning

Vanning til potet

Poteter har et gjennomsnittlig forbruk på ca. 3 mm vann per døgn. Naturligvis mindre tidlig i sesongen, og mer mot slutten. Rotsystemet til poteten er relativt svakt. Av den grunn er det viktig med jevn og god tilgang på vann fra spiring til modning for å utnytte avlingspotensialet. Sørg for at potetene har god nok vanntilgang fra 1 uke etter oppspiring. Dette gir muligheten for stor og rask knollansetting, men også jevn størrelse på knollene.
NLR Innlandet
Bilde9
Medlem
⋅ Potet

Tørråte i potet

Tørråte er en alvorlig sjukdom i potet. Plantene må beskyttes for å unngå avlingstap og ødelagte poteter til høsten. Det er mange tørråtemidler å velge mellom, og det er ikke likegyldig hva du velger.
NLR Agder
NLR Øst
Voksne hageteger Foto N Trandem NIBIO Hentet fra Plantevernleksikonet
Medlem
⋅ Potet

Tege i potet

Teger er sugende insekter og kan gjøre stor skade i potet ved tidlige angrep rett etter spiring
NLR Trøndelag SA
Bladrulling pga sikade angrep
Medlem
⋅ Skadedyr

Sikader i potet

Potetsikadene (både voksne og nymfer), suger plantesaft fra mange type planter, men i Norge er de hovedsakelig et skadedyr i potet på Østlandet. De voksne sikadene foretrekker de øvre bladene.
NLR Viken
Potetblomst2 Camilla Bye
Medlem
⋅ Potet

Potetsetting

Godt stell og vedlikehold av potetsetteren er en forutsetning for en effektiv våronn.
NLR Øst
20180830 101022
Medlem
⋅ Potet

Serenade ASO ved setting ga bedre skallkvalitet og mindre solanin

Gjennomsnittet av til sammen 147 forsøksfelt i perioden 2018-2022 i Nederland, viste positive effekter ved påføring av biostimulanten Serenade ASO (Bayer), i drillen ved setting. Middelet hjelper plantene å ta opp næring, spesielt kalsium og jern. Også motstandsdyktighet mot skadegjørere, og reduksjon av solanin er spennende resultater av forsøkene.
NLR Øst
Forsok med ugrasmidler i tidligpotet
Medlem
⋅ Potet

Ugrasbekjemping i potet

Ugras i potetåkeren reduserer potetavlinga fordi det blir konkurranse om vann, næring og plass. Allerede høsten før potetåret bør man sørge for at kveke og annet rotugras er under kontroll.
NLR Agder
Foto: Kristin Sørensen, NLR
Medlem
⋅ Potet

Få fortgang på snøtininga med ny åtekalk fra Franzefoss

Agri Åte er navnet på den nye, kullsvarte snøåtekalken som produseres av Franzefoss i Ballangen. Kalken kom på markedet i 2021, og denne våren tester NLR Nord Norge virkningen av ulike mengder i forsøk på snø i Målselv.
NLR Nord Norge
Settepotet
⋅ Potet

Husdyrgjødsel til potet

«Husdyrgjødsel kan brukes til potet, med noen forbehold. Tidligpotet trenger næringa så raskt at mineralgjødsel er bedre egnet, men seine potetsorter gjør seg godt nytte av mer langsomtvirkende næring i husdyrgjødsel. For å sikre en nøyaktig og balansert næringstilførsel anbefaler vi likevel kun moderate mengder husdyrgjødsel og alltid kombinere med mineralgjødsel.
NLR Agder
Utlopere pa ung plante
Medlem
⋅ Potet

Effekter av variabel gjødsling i potet ved spiring

I dette prosjektet ønsket vi å få svar på om variabel gjødsling ved spiring ville påvirke knollansettet (både mengde og tidspunkt), og hvordan jamnheten i åkeren ville være ved høsting. Vi ser at vi har hatt mindre økt avlingsrespons på høyeste gjødsling på den beste jorda, noe som taler for at en variabel gjødsling basert på f.eks. satellittkart kan jamne ut avlings-mengden.
NLR Viken
1 2 3 ... 14