Gjenlegg var
⋅ Plantevern

Bekjemping av ugras i attlegg

I førre rådgjevingsmelding hadde vi med ein artikkel om kjemisk ugraskamp i eng. Her kjem ein artikkel som går på attlegg, rikt illustrert med bilde.
NLR Vest SA
Lovetann
⋅ Grovfôr

Kjemisk plantevern i eng

Ein skal alltid vurdere behovet for bruk av kjemiske middel når ugras skal fjernast.
NLR Vest SA
Verneutstyrsproyting kari anne aanerud
Medlem
⋅ HMS

Velg riktig verneutstyr

Når du først bruker verneutstyr, bruk riktig utstyr som gir den beskyttelsen du trenger!
NLR Øst
Skifteplan
Medlem
⋅ Gjødsling

Skifteplan mobil, din digitale notisbok

Visste du at i Skifteplan mobil kan du få se både gjødslingsplan, notere utførte tiltak på gården, og dermed få godkjent sprøytejournal og får lagret andre registreringer i løpet av sesongen?
NLR
Sproytingtrond gunnarstorp
Medlem
⋅ Korn

Ugrassprøyting og vekstregulering i høstkorn 2023

Når veksten er i gang, er det tid for ugrassprøyting. I rug med god overvintring er det ikke alltid nødvendig å sprøyte, eventuelt kan dosen reduseres.
NLR Øst
Bie i Astranthia1 MB
⋅ Plantevern

Produksjon av bievennlige utplantingsplanter

Utplantingsplanter som skal merkes som bievennlig, må både være attraktive for bier og produseres slik at det ikke er skadelig virkning av plantevernmidler når plantene selges.
NLR Viken Veksthusrådgivning
Ugras lovetann
Medlem
⋅ Plantevern

Ugras påverkar grovfôrkostnadane

Gode eng- og beiteplantar skal gi høg avling med god kvalitet. Artar som ikkje bidreg til dette kallar vi ugras. Ulike ugras har ulike skadetersklar. God ugraskontroll krev allsidige tiltak, både førebyggjande, mekaniske og kjemiske. Mykje ugras i enga fører til auka grovfôrkostnader.
NLR Vest SA
1 2 3 ... 9