Høstraps i blomst. Foto: Hanna P. N. Holm
Medlem
⋅ Sorter

Etablering av høstraps

Skal du etablere høstraps i år? Her finner du info om sortsvalg, gjødsling, såing, og andre tips til god etablering. 
NLR Viken
Sortsfelt erter Foto Einar Strand
⋅ Sorter

Sortsforsøk i erter og åkerbønner i 2021

Det er økende interesse for proteinvekster i den norske verdikjeden. Samtidig er det et stort potensiale for å øke dyrkingen. Tilgangen på sorter som er tilpasset norske forhold er avgjørende.
Fagforum Korn
Oljevekst blomst Foto: Einar Strand
⋅ Sorter

Sortsforsøk i vårraps 2021

I 2021 ble det prøvd ble 7 ulike sorter av vårraps på 5 ulike lokaliteter, inkludert en lokalitet i Trøndelag.
Fagforum Korn
Akerbonne bestand_Einar Strand
⋅ Sorter

Dyrkingsteknikk i "tidlige" åkerbønnesorter

Sorter med kortere veksttid kan utvide dyrkingsområde for åkerbønne. Forsøkene viser at høyere såmengde påvirker avlingsnivået positivt for sortene Louhi og Sampo.
Fagforum Korn
Åkerbønner. Foto: John Ingar Øverland
⋅ Åkerbønner

Spar gjødsel med dyrking av åkerbønner

En god åkerbønneavling samler en nitrogenmengde tilsvarende 500 kr/daa med dagens gjødselpris. Da må jobben gjøres riktig, det forteller vi om her.
NLR Viken
Korn 2022
⋅ Jord

Presentasjonene fra Korn 2022

Korn 2022 ble arrangert av NIBIO avd. Korn og frøvekster i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving. Møtet ble i år avviklet digitalt. Nedfor er det linket til de fleste presentasjonene fra møtet.
Fagforum Korn
Ugrasharving i åkerbønner. Foto: John Ingar Øverland
Medlem
⋅ Åkerbønner

Dyrkingsteknikk for åkerbønner i 2022

Det er stor interesse for dyrking av åkerbønner i 2022. Her finner du oppsummering av de viktigste punktene fra webinaret om dyrkingsteknikk.
NLR Viken
Rapsspirer
Medlem
⋅ Høstoljevekster

Etablering av høstoljevekster

Såtidspunkt og nitrogentilgang er de faktorene som påvirker overvintringsevnen og avlingsnivået mest.
NLR Øst
Oljevekstaker Einar Strand
⋅ Sorter

Sortsforsøk i høstraps 2018 - 2020

Høstraps er en art med stort avlingspotensial. Forsøkene bidrar til økt kunnskap om ulike sorters egnethet under norske forhold. DK Exstorm og DK Exception ga i gjennomsnitt over tre år de største avlingene.
Fagforum Korn
5. Lupin. Foto: Silja Valand
⋅ Fangvekster og underkultur

Forsøk med samvekster i høstraps

Forsøksresultater fra forsøk med samvekster (companion crops) i høstraps.
NLR Viken
Samdyrking erter/havre Foto: Wendy Waalen
⋅ Erter

Samdyrking av erter

Innblanding av en liten mengde havre eller oljevekster kan redusere legde og forenkle høstingen av erter til modning.
Fagforum Korn
1 2 3