Bilde1
⋅ Landbruksbygg

Sjeleglad jeg ikke bygget fjøs

Ståle Dyngeland har bygget fôringsplass til helårs utegang med utgangspunkt i egne ideer. Den er svært enkel i bruk, men han har også gjort seg erfaringer han helst skulle vært foruten.
NLR Vest SA
20190504 092457
⋅ Økologisk

Nybrotne landbruksandelar med Vestlandsmodell

Det å ha "fleire bein å stå på", har i alle tider vore kjenneteiknet til robust og berekraftig landbruksverksemd. Andelslandbruk er no i ferd med å gje omgrepet ei meir bokstaveleg tyding.
NLR Vest SA
Sjur red
⋅ Landbruksbygg

Sjur’n og dei flotte limousinane

Sjur Skjæret (26 år) er ein ung, kunnskapsrik og entusiastisk ammekubonde i Jostedalen. Foreldra bygde ny fjøs for vel to år sidan som Sjur no har ansvaret for. Det vert satsa på ammekurasen limousin.
NLR Vest SA
3 Saman med geitene
⋅ Økonomi

Geitemjølkproduksjon i Fjaler -Frisk satsing på framtida

Morten Langeland driv med geitemjølk på garden Lia i Guddal. Garden er ein av dei høgstliggande gardane i Fjaler kommune, ca. 300 m.o.h. Garden var frå gamalt av ein husmannsplass under nabogarden Svartefoss. Fjellgarden Røyrbotn vart kjøpt som tilleggsjord, så dei har store utmarksressursar. Såleis høver det godt med geit her.
NLR Vest SA
1 bygg driftsplan HMS
⋅ HMS

Alle gode ting er framleis tre

Rådgjevarar innan bygg, økonomi og HMS var på tur til nye og igangsette prosjekt i Naustdal og Førde i Sunnfjord kommune.
NLR Vest SA
Plenklippar krev dokumentert opplaering
⋅ Frukt og bær

Bruk tid på opplæring av sommarhjelpa – det løner seg

God og relevant opplæring sikrar at arbeidet vert gjort slik du vil. Det gjer arbeidstakaren trygg, og hindrar at det skjer skadar eller ulukker på person, produkt eller utstyr.
NLR Vest SA
Bilete 1 G A Kvam
⋅ Jord

Feiande flott bygg til sau og røktar

I februar i år kunne Geir Arne Kvam (33 år) flytte sauene til flunkande ny sauefjøs i nytt gardstun 500 m frå det gamle. Tilsynelatande enkelt bygg, men ein del byggdetaljar gjer at fleksibiliteten er stor.
NLR Vest SA
Nederlandske bonder er drittlei
⋅ Økonomi

Nederlandske bønder er møkkleie

Strengere gjødselkrav står i sentrum når nederlandske bønder blokkerer trafikken i protest. Bøndene frykter at det blir umulig å oppnå gode avlinger, og de frykter for økonomien. Ikke ulikt norske bønder som tar store grovfôravlinger og som venter på ny gjødselvareforskrift, kanskje….
Starter kit
⋅ Grønnsaker

Andelslandbruk – lokal mattryggleik i krisetider

Nærast over natta oppstod ein situasjon vi aldri hadde kunna førestilt oss skje i Noreg: Skular og barnehagar vart stengde. Dei fleste av oss måtte innrette seg på heimekontor og styresmaktene bad folk halde seg heime ved mistanke om sjukdom. Fleire starta hamstring av varer, og usikkerheita rår.
NLR Vest SA