Miljø- og klimavennlig melkeproduksjon - Inspirasjon fra seks melkeproduksjonsbruk

16.08.2018 (Oppdatert: 11.12.2018)

Det skjer dramatiske endringer i klimaet vårt. Jordbruket er midt i sentrum for dette, både fordi det er svært utfordrende å møte dramatiske forandringer i været fra år til år, og fordi det er umulig å produsere mat uten samtidig å slippe ut klimagasser. Det er imidlertid stor forskjell fra gård til gård på hvor mye klimagasser som slippes ut, og hvor mye ressurser som brukes for å produsere en liter melk eller en kg kjøtt. Heldigvis er det slik at mange av de samme tiltakene som gjør at det slippes ut mindre klimagasser, også er godt for miljøet på andre måter.

Gode eksempler er redusert energi og  nitrogen-forbruk. Ved god jordstruktur vil dreneringa fungere bedre og plantene greier lettere å få tak i vannet når det er tørt, samtidig fører en god jordstruktur til lavere utslipp av klimagasser.  Det er mange gårdbrukere som tar vare på miljøet vårt i det stille, enten bevist, eller som en konsekvens av at de er dyktige agronomer som ser ting i sammenheng. De fortjener heder. Vi har vært så heldig å få følge seks gårder gjennom en par år og har gått inn i ulike sider av drifta. Dyktige folk. Rapporten viser litt om hva de har fått til og hvordan de gjør det. Rapporten inneholder også mange andre gode tips om en miljøvennlig melkeproduksjon og diskusjon om modeller til bedømming av bærekraft. Du finner den her:  https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2506690Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.