Lyssiv og knappsiv

24.04.2018 (Oppdatert: 11.12.2018)

Lyssiv og knappsiv har vorte eit svært synleg ugras dei siste tiåra.

Auken har vore mest synleg i kystområda og litt innover i landet. Siv er lett synleg i ekstensivt driven eng og beite, og det er i aukande grad også eit problem i yngre eng i tilsynelatande god drift. Det er laga eit hefte der kunnskap om siv og bekjemping av siv er samla. Her finn du heftetFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.