Lønnsom grovfôrproduksjon -5 råd for reduserte kostnader

12.02.2018 (Oppdatert: 11.12.2018)

7. og 8. februar var over 350 grovfôrentusiaster samlet på Grovfôrkonferansen 2018 i Stjørdal i Trøndelag. Temaer som ble tatt opp var blant annet avling, økonomi, mekanisering, konservering, kvalitet, beiting og helgrøde. Under økonomi presenterte Aslak Botten fra NLR Østafjells "5 råd for reduserte kostnader og økt lønnsomhet i grovfôrproduksjonen". Rådene er basert på kunnskap hentet fra prosjektet Grovfôr 2020.

Råd 1: Kjenn prisen på eget gras 

Ved å få en oversikt over hvor mye det koster å produsere fôret på din gård, og hvor kostandene ligger i produksjonen, kan en få oversikt over hvor det er mulig å spare. En god start er å ta grovfôranalyser med mineraler, da får en vite hva fôret inneholder og kan bedre planlegge årets fôring. Grovfôranalyser er også lurt i forhold til gjødsling påfølgende år. En kan se hvor mye næringsstoffer som faktisk ble tatt opp i plantene, og bedre balansere gjødslinga. Forholdet mellom gjødsel og dyrehelse kan være viktigere enn en tror.

 

Råd 2: Høy avling per dekar 

Mye fôr på minst mulig areal er god økonomi. For å få dette til er det viktig å holde jorda i god hevd slik at det blir lettest mulig for plantene å vokse. Det inkluderer bl.a. optimal pH på 5.8 – 6.3, luftig jord som er godt drenert og lite ugras. Det er også viktig med en balansert gjødsling, unngå å gjødsle mer enn en får igjen for.

 

Råd 3: Mye energi per ball/lass/m3

Mye tørrstoff per ball/lass/m3 minsker antall rundballe/lass per dekar. Den beste måten å komprimere gras på er å fortørke det. Ved å fortørke graset til et tørrstoffinnhold på 30-35 % kan en redusere vekta med ca. halvparten. Vi får da flere fôrenheter inn i hver rundball/lass samtidig som vi sparer plast og nett.

 

Råd 4: Få kontroll på kostnadene pr tonn husdyrgjødsel

På dette punktet kan det være mye å spare. Det meste går på logistikk rundt fylling, transport og spredning, og å minimere maskinlinja. Blant annet vil en fyllplass som er enkel og rask å komme inn til spare en for mye tid og drivstoff. Det samme gjelder slangespreder, som i tillegg til å redusere drivstofforbruket også minsker trykkbelastningen på jorda, slik at en får minst mulig pakkeskader. Slangespreder gjør det også mulig å bruke en mindre og rimeligere traktor.

 

Råd 5: En maskinlinje gir det rimeligste fôret

Maskiner som står i ro koster penger. Har en derfor mulighet, er det rimeligere å konservere alt fôret og spre all møkka med én metode. Dette er ikke alltid mulig. Muligheter da er å leie inn entreprenører eller danne maskinlag. Ved leie av entreprenør er det viktig å sette krav til arbeidet, f.eks. ved bruk av ensileringsmidler i rundballer eller antall lag plast per rundball. Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.