Korn som gulner 15 06 22 SB liggende rett
Medlem
⋅ Korn

Variabelt med nedbør

Det er store variasjoner i nedbør rundt om i Trøndelag og det påvirker potensiell utvasking av nitrogen.
NLR Trøndelag SA
IMG 1124
⋅ Vanning

Vanning til korn, potet og gras - når og hvor lønner det seg

Vanningsbehovet varierer fra år til år. Vannbehovet varierer gjennom se sesongen mellom kulturer og jordtyper. Kunnskap er viktig for å kunne prioritere vannet riktig og å oppnå lønnsomhet. Denne artikkelen oppsummerer de viktigste punktene fra NIBIO Rapport 7 (160). skrevet av Hugh Riley.
Fagforum Korn
Vanning av varhvete Foto Asmund Langeland
⋅ Vanning

Bestem vanningsbehovet til korn

Det er flere faktorer som bestemmer vannbehovet til korn. Under tørre forhold, og spesielt på noen jordarter, har det vist seg lønnsomt å vanne, spesielt vårkorn skriver Harald Solberg fra NLR Innlandet i denne artikkelen. Artikkelen er finansiert med midler fra KornFUTH-prosjektet.
Fagforum Korn
3 A7 A9036
⋅ Vanning

Vatning i tørkeår

Tradisjon for vatning sikra gode avlingar, óg i tørkeåret 2018
NLR Innlandet
Ulik jordarbeiding Till Seehusen
⋅ Havre

Effekt av redusert jordarbeiding på halmdekke, avling, ugras, Fusarium og mykotoksiner i havre

Redusert jordarbeiding, dvs. systemer der jorda ikke pløyes, bevarer en del planterester på jordoverflaten, noe som gir store miljøfordeler i form av mindre erosjon og mindre avrenning av næringsstoffer. Derimot kan redusert jordarbeiding føre til økte forekomster av ugras og plantesjukdommer. Det er derfor behov for en tilpasset bekjempelsesstrategi.
Fagforum Korn
Havreåker med legde Einar Strand
⋅ Gjødsling

Gjødslingsstrategier i havre

I forsøksserien presentert her, blir ulike gjødslingsstrategier til havre undersøkt. Ulike tidspunkt for delgjødsling blir sammenlignet med å gi alt nitrogenet på våren. Her presenteres resultatene fra 2022.
Fagforum Korn
Hosthvete og hostrug Foto Einar Strand
⋅ Høsthvete

Arter og sorter av høstkorn for økologisk dyrking

Forsøket «Arter og sorter av høstkorn for økologisk dyrking» er gjennomført på oppdrag fra NLR vekstsesongene 20/21 og 21/22. NIBIO har stått for forsøksplan, såkorn og kornanalyser, mens NLR har gjennomført feltforsøkene.
Fagforum Korn
Vaarhvetegroenn Foto Einar Strand
⋅ Gjødsling

Nitrogenbehovet til Betong vårhvete

I 2022 ble det gjennomført 7 gjødslingsfelt i Betong for å skaffe kunnskap om sortens behov for nitrogen med tanke på avling og proteininnhold. Forsøksserien ble startet i 2021 da det ble gjennomført 6 forsøk etter den samme planen.
Fagforum Korn
Sortsf hostvete Foto Einar Strand
⋅ Høsthvete

Sortsprøving av høsthvetesorter på Østlandet

På denne sida har vi samlet resultatene fra offisiell verdiprøving i høsthvete fra 2022. Du finner også en tabell med dyrkingsegenskaper for de aktuelle sortene, sortenes markedsandeler i 2022 og en link til Graminor sin omtale av sortene.
Fagforum Korn
1 2 3 4 ... 24