3 A7 A9036
⋅ Vanning

Vatning i tørkeår

Tradisjon for vatning sikra gode avlingar, óg i tørkeåret 2018
NLR Innlandet
Ulik jordarbeiding Till Seehusen
⋅ Havre

Effekt av redusert jordarbeiding på halmdekke, avling, ugras, Fusarium og mykotoksiner i havre

Redusert jordarbeiding, dvs. systemer der jorda ikke pløyes, bevarer en del planterester på jordoverflaten, noe som gir store miljøfordeler i form av mindre erosjon og mindre avrenning av næringsstoffer. Derimot kan redusert jordarbeiding føre til økte forekomster av ugras og plantesjukdommer. Det er derfor behov for en tilpasset bekjempelsesstrategi.
Fagforum Korn
Havreåker med legde Einar Strand
⋅ Gjødsling

Gjødslingsstrategier i havre

I forsøksserien presentert her, blir ulike gjødslingsstrategier til havre undersøkt. Ulike tidspunkt for delgjødsling blir sammenlignet med å gi alt nitrogenet på våren. Her presenteres resultatene fra 2022.
Fagforum Korn
Hosthvete og hostrug Foto Einar Strand
⋅ Høsthvete

Arter og sorter av høstkorn for økologisk dyrking

Forsøket «Arter og sorter av høstkorn for økologisk dyrking» er gjennomført på oppdrag fra NLR vekstsesongene 20/21 og 21/22. NIBIO har stått for forsøksplan, såkorn og kornanalyser, mens NLR har gjennomført feltforsøkene.
Fagforum Korn
Vaarhvetegroenn Foto Einar Strand
⋅ Gjødsling

Nitrogenbehovet til Betong vårhvete

I 2022 ble det gjennomført 7 gjødslingsfelt i Betong for å skaffe kunnskap om sortens behov for nitrogen med tanke på avling og proteininnhold. Forsøksserien ble startet i 2021 da det ble gjennomført 6 forsøk etter den samme planen.
Fagforum Korn
Sortsf hostvete Foto Einar Strand
⋅ Høsthvete

Sortsprøving av høsthvetesorter på Østlandet

På denne sida har vi samlet resultatene fra offisiell verdiprøving i høsthvete fra 2022. Du finner også en tabell med dyrkingsegenskaper for de aktuelle sortene, sortenes markedsandeler i 2022 og en link til Graminor sin omtale av sortene.
Fagforum Korn
Vaarhvetegroenn Foto Einar Strand
⋅ Sorter

Resultater fra sortsforsøk i vårhvete 2022

På denne sida har vi samlet resultatene fra offisiell verdiprøving i vårhvete fra 2022. Du finner også en tabell med dyrkingsegenskaper for aktuelle vårhvetesorter, sortenes markedsandeler i perioden 2013 - 2022 og en link til Graminor sin omtale av sortene.
Fagforum Korn
Havreaaker gul Einar strand
⋅ Sorter

Resultater fra sortsforsøk i havre 2022

På denne sida har vi samlet resultatene fra offisiell verdiprøving i havre og sortsforsøk i økologisk i havre fra 2022. Du finner også en tabell med dyrkingsegenskaper for aktuelle vårhvetesorter, sortenes markedsandeler i 2022 og en link til Graminor sin omtale av sortene.
Fagforum Korn
Byggaker Foto Einar Strand
⋅ Sorter

Resultater fra sortsforsøk i bygg 2022

På denne sida har vi samlet resultatene fra offisiell verdiprøving i bygg fra 2022. Du finner også en tabell med dyrkingsegenskaper for aktuelle byggsorter, sortenes markedsandeler i 2022 og en link til Graminor sin omtale av sortene.
Fagforum Korn
Jordklumper med og uten jordstruktur
Medlem
⋅ Jord

Laglighet og jordstruktur

Laglighet er høyaktuelt på denne tiden av året. Når er det klart til å starte våronna?
NLR Øst
220826 blomsterstriper kal KER
Medlem
⋅ Grønnsaker

Blomsterstriper for tiltrekning av nyttedyr

Hvis du skal så blomsterblandinger for pollinerende insekter eller fangvekster på vendeteig, benytt også muligheten til å tiltrekke nyttedyr.
NLR Øst
NLR Innlandet
NLR Agder
1 2 3 ... 22