Skjermbilde 2022 05 13 kl 14 30 01
Medlem
⋅ Korn

Ugrasharving eller ugrassprøyting i bygg?

Ugrasharving i bygg visar seg til å vera verdt å prøve som ugrasbekjemping i staden for ugrassprøyting på jord med lite ugras og stein.
NLR Innlandet
Frougras foto sigbjorn leidal
⋅ Ugras

Ugrasbekjemping i vårkorn

Det nærmer seg tid for ugrassprøyting i vårkorn. Hvilke ugras du har, vekstskifte på garden, resistensproblematikk og timing er ting du må tenke på når du velger ugrasmiddel.
NLR Rogaland
Nærbilde havrekorn Foto Einar Strand
⋅ Havre

Dyrkingsveiledning for havre til mat

Forbruket av havre til mat øker og det er et stort potensiale for videre økning. På oppdrag av Partnerskapet for norsk matkorn og planteproteiner er det laget en dyrkingsveiledning for havre til mat.
Fagforum Korn
IMG 1356
⋅ Gjødsling

Biogjødsel til gras og korn

Veiledning til bruk av Biogjødsel basert på biogjødsel levert av Greve Biogass i Vestfold
NLR Viken
Vaarhvetegroenn Foto Einar Strand
⋅ Gjødsling

Nitrogengjødsling til Betong vårhvete

I 2021 ble det gjennomført 6 gjødslingsfelt i Betong for å skaffe kunnskap om sortens nitrogenbehov og respons for gjødsling på proteininnholdet.
Fagforum Korn
Fasade av fôrsentral og husdyrrom. Foto: Roger Østvik
Medlem
⋅ Bygg

Nytt kufjøs i heltre

Maren Olie Sandvoll på Karlstad i Målselv kommune flyttet inn våren 2021 i et av de største kufjøsene i Troms.
NLR Nord Norge
Hostkorn overvintring Foto Wendy Waalen
⋅ Sorter

Overvintring av høsthvete

Høstkornplantene er utsatt for store påkjenninger gjennom vinteren, og enkelte år kan det bli store overvintringsskader. Årsaken til at høstkorn går ut i løpet av vinteren/våren kan være flere, slik som soppangrep, isdekke, kulde/oppfrysing og uttørking.
Fagforum Korn
Åsmund Langeland Gjodsling til hosthvete
⋅ Gjødsling

Respons for nitrogengjødsling til høsthvete 2021

I denne forsøksserien, "Høsthvete - N-gjødsling og N-sensormåling" i 2021 ble fem av felta utført i Kuban høsthvete ett i Bernstein og ett i KWS Ozon. Alle gjødslingsledda bortsett fra leddet uten gjødsel klarte kravet til mathvete med hensyn på protein.
Fagforum Korn
SL Bygg Kolnes 2aug
Medlem
⋅ Korn

Korn til modning som dekkvekst

Ved såing av gjenlegg til eng kan man så korn til modning som dekkvekst. Dette har vært vanlig i mange år, særlig i kystnære strøk i tidligere Aust-Agder.
NLR Agder
Laila
Medlem
⋅ Regelverk

Sprøyting inntil overflatevann

Reglene du må forholde deg til når det gjelder avdriftsreduksjon, buffersoner og journalføring.
NLR Øst
Hveteaksgronne
⋅ Korn

Delt gjødsling i alt korn gir økt fleksibilitet

Det er stor usikkerhet knyttet til optimal gjødslingsstrategi for kornprodusenten om dagen ettersom kornpris og eventuelle støtteordninger ikke er kjent. Vi anbefaler delt gjødsling til alt korn i år. Dette kjøper deg tid uten at du ødelegger for mulighetene for optimal avlingskvalitet.
NLR
JKH Nedlegger husdyrgjodsel teknikk
⋅ Økonomi

Ta nærings- og tørrstoffanalyse av husdyrgjødsla

Grunnet skyhøye priser på mineralgjødsel er også husdyrgjødsla mye verd. For å optimalisere næringstilførsel og gjødslingsøkonomi må du vite hva husdyrgjødsla inneholder.
NLR Agder
1 2 3 ... 16