NLR mentor 14
⋅ Jordhelse

Klimakalkulatoren - blir jordhelsetiltak premiert?

En del bønder har nå fått en klimaberegning for sin gård i klimakalkulatoren og noen har også hatt en klimarådgiver på besøk. Klimakalkulatoren tar høyde for mange faktorer i drifta og gir en beregning av gårdens klimaavtrykk. Mange undrer seg likevel på hvordan gode jordhelsetiltak blir synlige eller premieres.
NLR Østafjells
Sauesanking veksttorget
⋅ Grovfôr

Klimastyrker i saueholdet

Prosjekt klimatiltak i saueproduksjonen har gitt oss svar
NLR Innlandet
20201012 074447
⋅ Klima

Klimadrypp

Klimadrypp - en samling korte tekster om jordbrukets klimautslipp og tiltak for å redusere disse.
NLR Øst
Potetåker på Grøa i Sunndal
Medlem
⋅ Klima

Kva er eigentleg NLR Klima Førsteråd?

Landbrukets klimaplan har som mål at alle norske bønder skal ta i bruk klimakalkulatoren innan 2025. Med NLR Klima Førsteråd hjelper vi deg med å komme i gang med klimakalkulatoren og å lage ein klimahandlingsplan.
NLR Nordvest
NLR Øst
Spredning av biokull NLR Ostafjells
⋅ Jord

Biokull på næringsfattig jord – kan det bidra til økte avlinger i tillegg til å være et klimatiltak?

NLR Østafjells har i år, med støtte fra Viken Fylkeskommune anlagt et forsøk med biokull på næringsfattig jord i Ringerike. Biokull er antatt å være et viktig tiltak for å lagre CO2 og dermed redusere klimaavtrykket fra landbruket. Foreløpig er det nesten ikke brukt biokull på jordbruksarealer i Norge. Men ny industri kan øke tilgjengelig volum av kull og løsninger for godtgjørelse for CO2 fangst kan gjøre det mer interessant økonomisk.
NLR Østafjells
20230419 191351
Medlem
⋅ Klima

Klimaavtrykk i potetproduksjon

Potet er en viktig matvare nasjonalt og globalt, med mange bearbeidede produkter og tilnærmet ingen matsvinn fra produksjonslinjen. Den bidrar svært lite til de samlede utslippene, som vi skal vise her.
NLR Øst
Foto: Ellen Reiersen, NLR
Medlem
⋅ Jord

Våren nærmer seg

Alt tyder på at våren er i anmarsj, med påfølgende våronn. NLR Nord Norge har i vinter hatt ute telemålere i Målselv, Bardu og Nordreisa kommune.
NLR Nord Norge
Fangvekst else villadsen
Medlem
⋅ Grovfôr

Tester ny dyrkningspraksis

Hva skal til for å kunne ta gode avlinger, og i tillegg gjøre at landbruket kan øke sine økosystemtjenester?
NLR Øst
1 2 3 ... 8