Nettside herobilde
⋅ HMS

«Det kan gleppe for dei gløgge og»

Eg har trøysta meg mange gonger med dette ordtaket av Ivar Aasen når planar går i vasken, eller arbeid eg skal ha gjort ikkje går heilt slik eg har tenkt.
NLR Vest SA
Picture1
⋅ HMS

Om å bry seg!

Når det røyner på, er det viktig å finne ei dør ut før ein møter veggen. Det kan du trenge hjelp til.
NLR Vest SA
Vernmangel
⋅ HMS

Du vår med ljose dagar...

For bonden betyr det lange, hektiske dagar med mykje som skal gjerast på kort tid. Risiko for hendingar og uhell er stor. Hugs på at det svært lett kan gå bra. Nøkkelen ligg i god førebuing og klargjering.
NLR Vest SA
Hms landbruk 47
⋅ HMS

Ein ny vår er i emning

Våren har allereie banka på døra, og mange stader har me opna opp og sagt velkommen. Andre stader har vinteren returnert, og snøen ligg djup. Våren kan vera brå og skiftande, mykje skal skje i løpet av nokre hektiske veker. Er du klar for det våren har å by på av godt og gale?
NLR Vest SA
Lammetaka
⋅ HMS

Lammetåka -eller full kontroll?

Lamminga er for mange allereide i full gang. Med lange dagar og korte netter og lite søvn, er det fort at ein kjem i lammetåka og vert gåande litt i svime.
NLR Vest SA
Illustrasjon til bruk i Covid19 artikkel
⋅ HMS

Bærsesongen 2020 og Covid-19 - Korleis gjekk det eigentleg?

Kutte ned alle bringebærplantane? Late vere å plante ut meir jordbær? Rett og slett droppe innhausting? Tilgjenge til, og risiko ved å bruke utanlandsk arbeidskraft? Korleis drive god rådgiving utan smittefare?
NLR Vest SA
Bilde setebelte
⋅ HMS

Fest beltet i traktoren - det reddar liv!

2-4 menneskeliv redda kvart år. Reduksjon i tal alvorlege og varige skader ved traktorvelt. Fest beltet med glede!
NLR Vest SA
1 bygg driftsplan HMS
⋅ HMS

Alle gode ting er framleis tre

Rådgjevarar innan bygg, økonomi og HMS var på tur til nye og igangsette prosjekt i Naustdal og Førde i Sunnfjord kommune.
NLR Vest SA
Plenklippar krev dokumentert opplaering
⋅ Frukt og bær

Bruk tid på opplæring av sommarhjelpa – det løner seg

God og relevant opplæring sikrar at arbeidet vert gjort slik du vil. Det gjer arbeidstakaren trygg, og hindrar at det skjer skadar eller ulukker på person, produkt eller utstyr.
NLR Vest SA
Til SKULLE BERRE
⋅ HMS

Skulle berre... kunne kosta livet!

Kjell Bjarte Vonen frå Naustdal i Sunnfjord skulle berre renske stein ut av gyllevogna. Han stod i tanken på vogna då han kjende at det svartna for auga, og brått fann han seg sjølv liggande på tvers i vogna med møk opp til halsen.
NLR Vest SA
1 2