BLH Horn
⋅ HMS

Horn - til sorg eller glede?

Horna på storfe kan gjera dyra vakre og staselege, for nokre rasar er dei ein del av særpreget.
NLR Vest SA
17 mai
⋅ HMS

Korleis går det med deg?

Det er viktig å stogge opp av og til og spørje både seg sjølv og andre om dette.
NLR Vest SA
Katrine markdag
⋅ HMS

Gravid i landbruket

Er du bonde og gravid er det ekstra mykje å ta omsyn til. Dyra i fjøset må framleis ha stell, men det må du òg – både før og etter fødsel.
NLR Vest SA
20230216 134302 002
⋅ HMS

Er du budd? Alt i orden?

Bu seg på at det verste, og håpe det beste. Men kva når det stort sett går bra og det verste ikkje skjer; greier vi likevel å halde oss budde og skjerpa?
NLR Vest SA
20221105 134311 lys i horisonten
⋅ HMS

Ta vare på nettverket ditt

Nettverket ditt er det som skal støtte og hjelpe deg om du treng hjelp. Pass på nettverket ditt, og ver gjerne nettverk for andre!
NLR Vest SA
Nettside herobilde
⋅ HMS

«Det kan gleppe for dei gløgge og»

Eg har trøysta meg mange gonger med dette ordtaket av Ivar Aasen når planar går i vasken, eller arbeid eg skal ha gjort ikkje går heilt slik eg har tenkt.
NLR Vest SA
Picture1
⋅ HMS

Om å bry seg!

Når det røyner på, er det viktig å finne ei dør ut før ein møter veggen. Det kan du trenge hjelp til.
NLR Vest SA
Vernmangel
⋅ HMS

Du vår med ljose dagar...

For bonden betyr det lange, hektiske dagar med mykje som skal gjerast på kort tid. Risiko for hendingar og uhell er stor. Hugs på at det svært lett kan gå bra. Nøkkelen ligg i god førebuing og klargjering.
NLR Vest SA
Hms landbruk 47
⋅ HMS

Ein ny vår er i emning

Våren har allereie banka på døra, og mange stader har me opna opp og sagt velkommen. Andre stader har vinteren returnert, og snøen ligg djup. Våren kan vera brå og skiftande, mykje skal skje i løpet av nokre hektiske veker. Er du klar for det våren har å by på av godt og gale?
NLR Vest SA
Lammetaka
⋅ HMS

Lammetåka -eller full kontroll?

Lamminga er for mange allereide i full gang. Med lange dagar og korte netter og lite søvn, er det fort at ein kjem i lammetåka og vert gåande litt i svime.
NLR Vest SA
1 2