Dette feltet ble sådd som et demonstrasjonsfelt med fire ulike sorter. Wizard fra LG, Avitus fra KWS og to sorter, Ambition og Prospect fra Limagrain i Danmark. Ambition er den sorten av disse som har vært lengst i det norske markedet. Høstetidspunktet i 2021 var 3 uker senere enn i 2020. Dette vises i høyere tørrstoffinnhold og større avling.

Wizard var den eneste sorten som ikke var fullt utviklet ved høsting. Plantene hadde åpne kolber i toppen, hard og tørr kjerne. Det var tynne stengler, grønne planter og noe sideskudd. Sorten hadde lavest tørrstoffavling og stivelsesavling per dekar. Avitus hadde to fine modne kolber, visne planter, halvtykke stengler og få sideskudd ved høsting. Den ga god tørrstoffavling, men lav stivelsesavling per dekar. Prospect hadde stor fin moden kolbe, grønne planter og halvtykke stengler ved høsting. Sorten hadde høy forenehetskonsentrasjon og stivelsesavling per dekar. Ambition hadde to modne kolber der den ene var litt mindre. Det var visne planter og noe sideskudd. Ambition er den sorten med høyest tørrstoffinnhold ved høsting, men også den med høyest forenehetskonsentrasjon, samt høyest stivelsesinnhold per dekar. I mais er det stivelse man ønsker, som med riktig bruk kan redusere kraftfôrbruket. Stivelse får man hovedsakelig fra kolbene.

MAISTABELL

Maisen er analysert med NIR (Near Infrared spektroskopi) som er kalibrert på gras og dermed blir ikke den gunstige fordøyeligheten av fiber i maisen tilstrekkelig «verdsatt» og dermed blir fôrenhetskonsentrasjonen lavere enn det dyret faktisk får ut av fôret.

Maisvarmeenheter
Akkumulert maisvarmeenheter (MVE) for vekstsesongen (1.5-15.10.) 2019, 2020 og 2021. Beregna på bakgrunn av døgnmiddeltemperatur i 2 meters høyde på Landvik.

Høstetidspunktet på maisen bestemmes ut ifra maisvarmeenheter (MVE) som regnes ut med formelen for Ontario heat units, og vi ønsker rundt 2400 MVE før høsting. Utviklingen av MVE er forskjellig fra år til år.

Forsoksdata mais