Svartsotvier foto hilde marie saastad
⋅ Prosjekter

Problemugrasene svartsøtvier og begersøtvier

Svartsøtvier og begersøtvier er kraftige sommerettårige ugras som utfordrer norsk grønnsaksnæring, særlig produsenter av gulrot, selleri, rotpersille og pastinakk. Forprosjektet «Problemugrasene Svartsøtvier og Begersøtvier – økt kunnskap om biologi, omfang og integrerte bekjempelsesmetoder» finansiert av Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri er nylig fullført. Her oppsummerer vi forprosjektets aktiviteter og resultater.
NLR
Husdyrgjodselspreding EHS
⋅ Etablering

Beste praksis ved bruk av organisk gjødsel

I en tid hvor andre innsatsfaktorer er blitt vesentlig dyrere er det viktig å utnytte husdyrgjødsel og annen organisk gjødsel på en best mulig måte, både økonomisk, agronomisk og i forhold til klimagassutslipp.
NLR Agder
Jordklumper med og uten jordstruktur
Medlem
⋅ Drenering

Lagelig jord

Jordarbeiding på lagelig jord forebygger danning av klump og jordpakking
NLR Nord Norge
Hovedillustrasjon grontkampanje banner
Medlem
⋅ Oppal

Såkalender

Vi har laget en såkalender hvor du kan sette inn dine egne utplantingsdatoer.
NLR Nord Norge
220826 blomsterstriper kal KER
Medlem
⋅ Grønnsaker

Blomsterstriper for tiltrekning av nyttedyr

Hvis du skal så blomsterblandinger for pollinerende insekter eller fangvekster på vendeteig, benytt også muligheten til å tiltrekke nyttedyr.
NLR Øst
NLR Innlandet
NLR Agder
Astrid
Medlem
⋅ Grønnsaker

Falsk såbed

Kunsten er å være en ”god ugrasdyrker”
NLR Agder
Lok i Helgeroa
⋅ Grønnsaker

Tiltak for bedre kepaløk kvalitet

Produksjon av kepaløk med og uten hullet plastfolie på friland gir som alle biologiske produksjoner utfordringer. NLR Viken har i sesongen 2022 gjort et par feltforsøk der vi har kikket nærmere på bladgjødsling til bruk i gul- og rød løk.
NLR Viken
Ugrassproyting med ulike dysetyper
Medlem
⋅ Grønnsaker

Sprøyteteknikk i grønnsaker

Etter prøvinger i rosenkål, hodekål og gulrot anbefaler vi Hardi Minidrift Duo 110-03 for 90% avdriftsreduksjon. Men disse dysene bør ikke brukes i kompinasjon med luftassisterte sprøyter.
NLR Agder
NLR Rogaland
IM alle sorter
⋅ Grønnsaker

Jakten på nye kålrotsorter

Den nordnorske sommeren, med mye lys og lave temperaturer, gir gode forhold for å dyrke kålrøtter som er sprø og saftig, og smaker godt.
NLR Nord Norge
Sproytevindu slik kan det se ut om en ikke far bekjempet svartsotvier og honsehirse hms
Medlem
⋅ Grønnsaker

Soil Steam - damping og mikroliv

Problemet med ugras er økende og spesielt svartsøtvier gir store lukekostnader hvert eneste år. Det ser ut som om damping med Soil Steam vil være en god hjelp i kampen mot ugraset. Rotpersillen fikk også et bedre utgangspunkt, spirte raskere og jevnere og ga en bedre avling enn beregnet normal snittavling. Avlingsmessig så vi lite forskjell på om det var tilført jordliv eller ikke etter damping. Rotpersillen er lagt inn på lager og skal vurderes på lagringskvalitet ved uttak i 2022.
NLR Øst
Sotvier
Medlem
⋅ Grønnsaker

Ugrasmiddel mot søtvier i felt uten kultur

Første behandling ble foretatt på frøbladstadiet til svartsøtvieren. Av kjente midler i grønnsaker så vi, ikke overraskende, at leddene med Legacy/DFF og Matrigon hadde god effekt på svartsøtvieren. Lentagran og Flurostar, som vi ser på i en del forsøk, har også effekt, og de gjør hverandre også bedre. Flurostar fungerte også godt med Legacy/DFF. Cleave og MaisTer fungerte også godt, og MaisTer tok alle ugras som var tilstede. Disse får vi nok ikke godkjent som ordinære middel i grønnsakskulturer, men de kan mulig være interessante til skjerma sprøyting eller i Kilter-roboten.
NLR Øst
1 2 3 ... 11