IMG 1120
Medlem
⋅ Frukt

Skjering av nyplanting, eple

I tråd med AWIKA Advies tilrår NLR Vest skjering i nyplantingar av samtlege eplesortar rett etter planting. Dette bidrar til meir kompakte og produktive tre.
NLR Vest SA
Bilete 6
⋅ Bringebær

Ugras i bringebær

Grunnlaget for ugraskampen blir lagt før nyplanting, men ein må fylgje opp kampen kvart år til rett tid.
NLR Vest SA
To Bier epleblomst
⋅ Frukt og bær

Bier i blomar for betre avlingar

Les om korleis leige av bikubar, og tilrettelegging for ville pollinatorar, kan gje oss betre avlingar.
NLR Vest SA
Ny kunnskap2
⋅ Frukt og bær

Ny kunnskap gjennom forsøk og samarbeid

NLR er for mange bedre kjent som Forsøksringen og gikk under det navnet fram til 2008. Tidligere var primæroppgaven å utføre forsøk som var til nytte for næringen. Det er fortsatt en viktig oppgave, men rådgivingen mot enkeltprodusenter blir viktigere de neste årene.
NLR Vest SA
Pal i jorden
⋅ Frukt og bær

Bruk av stolpesparere i fruktfelt

Trykkimpregneringen i stolper har blitt mer miljøvennlig, dermed råtner stolpene lettere i overgangen mellom luft og jord. Stolpesparere kan hindre at stolpene råtner så lett.
NLR Vest SA
NLR Viken
Blogginnlegg stine
⋅ Frukt og bær

Tørke i frukthagen

Vi har lagt bak oss en ekstremt tørr vekst­sesong i Indre Sogn. Vanningsanlegg har til tider gått døgnet rundt og mindre elver gikk til slutt tomme for vann.
NLR Vest SA
Plommer opal
Medlem
⋅ Frukt og bær

Skjering av steinfrukt

Steinfrukttre vert vanlegvis forma som spindeltre, og rettleiinga her omhandlar denne treforma. Nyare treformer som UFO har me lite erfaring med så langt.
NLR Vest SA
Eple
Medlem
⋅ Frukt

Skjering av kjernefrukt

Skjeringa er noko av det viktigaste me gjer i frukthagen Kor grundige me er med dette arbeidet legg grunnlaget ikkje berre for årets avling, men også for neste år.
NLR Vest SA
Pl v Jou
⋅ Frukt og bær

Kva skal ein plantevernjournal innehalde?

Søkjer du om produksjonstilskot må du føre journal når du sprøyter. Korleis denne skal sjå ut er det ingen fasit på, men det finst krav for kva som skal dokumenterast.
NLR Vest SA
20200525 163058
⋅ Plantevern

Integrert plantevern (IPV)- obligatorisk for alle!

Integrert plantevern (IPV) er ein heilskapleg strategi som tek i bruk alle teknikkar og metodar som kan brukast for å halde mengda skadegjerarar under eit nivå som gjev økonomisk skade.
NLR Vest SA
Opal Jostein A 14 05 002
⋅ Bær

Tynning i plomme

For å sleppa for mykje manuelt tynningsarbeid i plomme kan ein nytta kjemisk tynning under blomstring. Det er mykje som skal stemma for å få eit godt resultat, men her er nokre tips til bruk av ATS i plomme.
NLR Vest SA
1 skade2 Gunnhild Jaastad i NIBIO rognebaermoll
⋅ Frukt

Rognebærmøll - kva er det og kva er problemet?

Fruktsesongen i 2020 har vore av den beskjedne typen. Fleire tre var utan blom og det kalde veret i bløminga resulterte i dårleg fruktsetting og avlingssvikt. I tillegg fanst det nesten ikkje blom på rogn, noko som skulle skape ei ekstra utfordring for epleprodusentane. Når det er lite rogn i skogen flyg rognebærmøllen inn i eplehagane og kan gjere betydeleg skade som "makk i epla".
NLR Vest SA
Skurv pa eple og blad 2020 Oko
⋅ Frukt

Skurvbekjempelse i økologisk epledyrking

Epleskurv er en sykdom forårsaket av skurvsoppen Venturia inaequalis. Den er et av hovedproblemene i all epledyrking, og det krever innsats for å holde den i sjakk. Denne artikkelen forklarer biologien til soppsykdommen, og beskriver hvilke tiltak man kan gjøre for å beskytte eplene mot den.
NLR Vest SA
1 Mette Marie
⋅ Frukt

Mange gode grunnar for å drive med økologisk frukt

Kva grunnar er det for å byrje med økologisk frukt? Kva er føremon og eventuell ulempe? Optimisme og framtidstru rår grunnen og det er planta mykje nytt etter moderne tettplantingsprinsipp siste åra. Litt uklare signal om økologisk drift, samt utfordringar med ymse skadegjerarar, uroar derimot litt.
NLR Vest SA
1 2