Jordbaer Ida S Kvestad
Medlem
⋅ Bær

Jordbærplanting i substrat

Nå er det ikke lenge til våren og til jordbærplantene skal plantes.
NLR Nord Norge
Kirsebaermoll overvaking go skade prosjekt headerbilde
⋅ Skadedyr

Kirsebærmøll – overvåking og skade

I 2022 hadde NLR et prosjekt på kirsebærmøll inkludert overvåking av møllen og registrering av skade. Les mer om prosjektet her.
NLR Vest SA
NLR Agder
NLR Viken
NLR Ostafjells Frukt Epler 0861 Gard Sigmund Aasdalen
⋅ Frukt

Nyplantingsmanual for fruktdyrkarar

Dei siste åra er det etablert mange nye fruktplantingar både i dei tradisjonelle fruktdistrikta, og etter kvart i nærliggjande område ettersom fleire har vorte merksame på mogelegheitene som finst i marknaden for meir norskprodusert frukt. Difor er det utarbeida rettleiar for deg som planlegg eller er i gang med å etablera eit nytt fruktfelt med tettplantingssystem.
1 2 3 ... 11