Fôring med nyhøsta surfôr

06.07.2017 (Oppdatert: 06.07.2017) ,  Lise Austrheim

Noen ganger er det behov for å bruke nyhøsta fôr før det er ferdig ensilert. Her kommer vi med noen råd om hvordan det er lurt å gå fram.

Rundballer på Nordfjordeid. Foto: Dag-Arne Eide.

Har du tårnsilo må du la det gå minst 6 uker fra du la på presset, til du kan ta det av og starte med uttak. Er det varmt i lufta, bør du i starten være forsiktig med å bruke kloa og lage store, djupe hiv som river opp massen. Er det praktisk gjennomførbart, bør du starte med å legge sammen gras fra hele overflata i toppen med gaffel. Etter hvert som silomassen blir mer stabil og temperaturen i lufta går ned, er det mindre fare for varmgang i siloen.

Når det gjelder rundballer bør de ligge urørt på lagringsplassen i minst 4 uker, men er det behov for å åpne dem før, kan dette gå helt greit, hvis en har såpass stor produksjon at en får brukt opp alt fôret i åpnede baller i løpet av en dag. Høye temperaturer, fører også her til større fare for varmgang i ballene, enn hvis det er overskyet og lavere temperaturer.

Har du laget rundballer uten bruk av ensileringsmiddel, eller brukt mjølkesyre- eller maursyrepreparater, kan du åpne umiddelbart, hvis du må. Har du derimot brukt Kofasil/Xtrasil- produkter, kan du ikke gjøre det. Slike rundballer må ligge i 4 uker før en kan fôre med dem. Tidlig i ensileringsprosessen kan nitritt i middelet omdannes til nitrøse gasser og de er giftige for både folk og dyr. Etter fire uker har de nitrøse gassene blitt omdannet ammonium i surfôret.