Crosskiller gjør det mulig å ha mye attlegg

12.04.2019 (Oppdatert: 12.04.2019) Lise Austrheim

Med crosskiller menes en trommel med crossboard sloddeplanke og crosskillringer. Produseres av både Väderstad (Felleskjøpet) og HE-VA (Eikmasin). Det offisielle navnet Väderstad har satt på dette redskapet, er Trommel Rollex RX 450.

Erik Willgohs og crosskilleren. Et viktig redskap i hans måte å fornye enga på.

Erik Willgohs, på øya Huglo utenfor Stord, har sletta pløgsla med crosskiller siden 2011 og er svært godt fornøyd med denne metoden. ”Jeg hadde ikke klart å få gjort ferdig 50 - 70 dekar attlegg hvert år alene uten crosskilleren”, sier han. Han ble oppmerksom på crosskiller-redskapet på en studietur med NLR til Jæren. Da var vi innom FK-butikken på Klepp og fikk se en crosskiller de hadde utstilt der. Etter å ha lest seg opp om redskapet, kjøpte Erik en 4,5 m brei crosskiller og har ikke angret på det. ”Før sletta jeg pløgsla med S-tind harv med sloddeplank foran og ribbetrommel bak. Den rota opp mye stein og noen ganger også torve og jeg ble gående å plukke stein i dagevis”, sier han. Nå plukker han bare av hodestore steiner fra pløgsla, mens de nevestore steinene blir tykket ned i jorda igjen med crosskilleren. Crosskilleren hans er utstyrt med to steinkasser. Møter han på store steiner mens han kjører, stopper han bare opp litt og lemper disse opp i kassene. Når han kjører med crosskilleren, bruker han en traktor med 90 hk.

Crosskilleren til Erik er utstyrt med en hydraulisk sloddeplanke med 18 crossboard og crosskillringer. Redskapet sletter pløgsla, knuser klumper, smuldrer og komprimerer jorda. I tillegg trykker den ned stein og etterlater seg et flott såbed for grasfrø.

 

MAX 8 ÅR GAMMEL ENG

Erik fornyer enga si hvert 5. – 8. år. Han vurderer avlingsmengde og kvalitet teig for teig. Når andelen av ugras, særlig krypsoleie (trønske eller trauske), blir for stor og fører til avlingsnedgang, er tida inne for fornying. I løpet av vekstsesongen bestemmer han seg for hvilke teiger som står for tur neste vår.

 

TIDLIG START PÅ VÅRONNA

Om vinteren kjører han ut kalk på teigene som skal fornyes. Han bruker for det meste skjellsand og prøver å få kjørt den ut på frossen mark. Ettersom han sjelden kalker i løpet av engåra, bruker han vanligvis rundt 20 hl skjellsand pr. dekar når han skal ha attlegg. Litt mindre, hvis jordprøver viser at pH-verdien alt er rundt ønsket nivå. Tidlig i april, dersom veksten er i gang, starter han opp med husdyrgjødselspreiing med slepeslange og stripespreier. Teigene han skal ha attlegg på, får 4 – 6 m³ gylle pr. dekar. Et par uker etter husdyrgjødselspreiinga, er tida inne for brakking. Han har ikke noe stort problem med kveke, men pleier likevel å sprøyte med glyfosat før pløying. Før brakka han om høsten, men det synes han ikke hadde tilfredsstillende virkning på kveka. I tillegg ble jorda veldig tilslemma i løpet av vinteren. Derfor har han nå gått helt bort fra høstbrakking.

 

TID FOR PLØYING

For å finne ut om jorda er lagelig til pløying, går Erik rundt på teigene som skal fornyes og ser og klemmer på jorda og vurderer hvor fuktig den er. Noen ganger spader han seg litt ned, for å sjekke hvor djupt fuktigheten går. Det kan være store variasjoner innenfor en teig. Pløyinga blir gjort med en 3-skjærs vendeplog. Han stiller inn plogen så godt han kan, passer på at den går rett bak traktoren og ikke lager parfårer. Erik pløyer alt engareal. Noen teiger har grunne grøfter, så her må han pløye grunnere, men ellers prøver han å få plogen ned på 20-22 cm. Etter at jorda har ligget i pløgsle noen dager og tørket opp, er tida inne for sletting med crosskiller.

 

VALG AV SÅFRØ

Erik har prøvd seg fram med forskjellige frøblandinger, med og uten dekkvekst. Etter den vanskelige overvintringa i 2013, bestemte han seg for å så attlegg uten raigras i blandinga. Allerede i 1. engår, starter han med isåing med flerårig raigras, 2 kg pr. dekar med Spire Pluss 100. Han fortsetter med dette årlig, fram til siste vekstsesongen før fornying. Da bruker han en blanding av ett- og toårig raigras, 1 kg av hver pr. dekar. På denne måten har han alltid noen teiger med, og noen teiger uten raigras. Til isåing bruker han en elektrisk roterende såmaskin foran på traktoren, og moseharv hengende bak. Etter isåing kjører han ut gylle med stripespreier. Det virker omtrent som lim, og sikrer kontakt mellom jord og frø, mener Erik.
De siste par åra har Erik brukt korn/bygg og erter som dekkvekst. Etter at jorda er pløyd og sletta med crosskilleren, blander han 2 - 3 kg bygg med 10 kg erter pr. dekar og kjører det ut med sentrifugalspreieren. Deretter er det en ny runde med crosskilleren for å molde ned såkornet, før han sår engfrøblandinga med radsåmaskin på toppen. Så avslutter han med tromling med cambridgetrommel.

NLR Vest og Landbruk Nordvest har laga eit hefte som omhandlar fornyingsmetodar i eng. Dette er ein av artiklane i heftet.

 

Heile heftet finn du her: Fornying av eng- metodar og utstyr til jordarbeiding og såingFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.