Beregning av grovfôropptak pr. ku pr. dag

12.02.2018 (Oppdatert: 11.12.2018) Bart van Gool

Grovfôropptak pr. ku pr. dag, FEm/ku/dag, er det viktigste tallet når en skal vurdere produksjonsopplegget på garden.

Eivind Hovland og Bart van Gool regner og diskuterer ved kjøkkenbordet.

Grovfôropptak pr. ku pr. dag, FEm/ku/dag, er det viktigste tallet når en skal vurdere produksjonsopplegget på garden. Det er forholdsvis enkelt å regne ut utfra følgende opplysninger:

  • Fôrnormer vedlikehold, 5 FEm/ku/dag (NRF).
  • Fôrnormer produksjon, 0,46 FEm/kg EKM (litt røft).
  • Kraftfôr, FEm/100 kg EKM (Energikorrigert mjølk). Årsutskrift buskap.
  • Yting, kg EKM/årsku. Årsutskrift buskap.

 

Eksempel på beregning, 5.000 og 10.000 kg EKM og 30 FEm kraftfôr/100 kg EKM

                                                                       5.000 kg EKM/ku       10.000 kg EKM/ku

Vedlikehold                                                          1.825 FEm                    1.825 FEm

Produksjon                                                           2.300 FEm                    4.600 FEm

Sum fôrbehov                                                     4.125 FEm                    6.425 FEm

Minus kraftfôr                                                   - 1.500 FEm                  - 3.000 FEm 

Grovfôropptak pr ku hele året (365 dgr)             2.625 FEm                   3.425 FEm

Grovfôropptak pr. ku pr. dag                      7,2 FEm                     9,4 FEm

 *En må trekke fra eventuell grovfôrkjøp for å komme frem til grovfôropptak av eget produsert grovfôr.

 

Kraftfôr pr 100 kg mjølk - et farlig tall ved feiltolking

Kraftfôr pr. 100 kg mjølk er i mange sammenhenger dratt frem som et viktig tall i drifta. Ofte blir det hevdet at et lavt kraftfôrforbruk pr. 100 kg mjølk er bra. Min kommentar til det er at en må se det i sammenheng med ytingen. I disse to eksemplene har begge samme kraftfôrforbruk, 30 FEm pr. 100 kg EKM. Men med forskjellig yting havner en på 7,2 FEm grovfôr pr. ku pr dag ved en yting på 5.000 kg EKM og på 9,4 FEm grovfôr pr. ku pr dag ved en yting på 10.000 kg EKM. Altså en forskjell på hele 2,2 FEm pr. ku pr dag.

 

I kroner utgjør det ca. 1.600 til 2.000 kr pr årsku!

 

Så kan en bare gange det med det antall årskyr en har. Det blir det fort penger av.

 

Grovfôr 2020

I grovfôr 2020- prosjektet er ett av målene 20 % mer grovfôr.

  • Da er det godt å vite hvordan grovfôrforsyningen er på din egen gard.
  • Da er det godt å kunne beregne hva grovfôropptaket er pr. ku pr dag.
  • Da kan en lage en strategi for grovfôrdyrkingen ut fra forholdene på garden din.

Vi anbefaler derfor at hver og én tar en sånn beregning. Det var de vi gjorde nå etter nyttår da vi besøkte deltakere i prosjektet «Klimasmart Landbruk Kvinnherad». Og det var det deltakerne kanskje likte best da vi satt rundt kjøkkenbordet og diskuterte drifta.

 

Lykke til med grovfôrproduksjonen!Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.