Avlingsregistrering i eng

03.07.2017 (Oppdatert: 03.07.2017) ,  Lise Austrheim

Et av målene med Grovfôr 2020- prosjektet er å øke avlingene med 20 %. Det første vi må vite da, er hva avlingen ligger på i utgangspunktet.

Veging av rundball

Når vi snakker om grasavlinger oppgir vi avling enten i kg tørrstoff pr dekar (kg TS/daa), eller fôrenheter pr dekar (FEm/daa).

Snakker vi om kg TS/daa, trekker vi fra alt vatnet i graset og oppgir mengden omregnet til høy. Bruker vi betegnelsen FEm/daa har vi også tatt en analyse av surfôret og fått vite hvor mye energi det inneholder og hva vi kan forvente oss at det vil gi i form av mjølk og kjøtt.

I NILF/NIBIO sine driftsgranskninger har avlingen på Vestlandet ligget stabilt i over 30 år på rundt 350 – 400 FEm/daa. Men vi vet fra forsøksfelt og fra Avlingskampen i 2014 og 2016 at det er mulig å ta 2-3 ganger så høye grovfôravlinger på Vestlandet.

For å komme i gang med avlingsregistrering er det en del dere må huske å få notert ned. Vi legger HER med et skjema dere kan bruke, hvis dere ikke allerede har et godt system. Det er også mulig å laste ned en app til mobilen f.eks. AgriLogg og gjøre registreringene her. Det vi trenger å vite noe om er: antall rundballer og vekt på ballene. Tørrstoffprosenten er også viktig og en oppskrift for å finne den heime på kjøkkenet, finner du nederst i artikkelen. Vi har gått til innkjøp av to digitale kranvekter i NLR Vest og kan nå tilby veging av rundballer samtidig som vi kommer rundt for å ta surfôrprøver.

For de som legger silo er det nok å regne seg fram til hvor mange kubikk (m³) silo en har til rådighet og så foreta en kvalifisert gjetting på hva en m³ veger. Vanligvis ligger denne vekta pr m³ et sted mellom 600 – 800 kg.

Hvis dere nå enten dere har rundballer eller tårn/plan- silo har kommet fram til antall kg grovfôr og multipliserer med tørrstoffprosenten, har dere kommet fram til kg tørrstoff totalt og kan dividere med antall dekar som ble slått.

For å komme helt i mål og kunne oppgi i avlingen som FEm/daa må det tas en analyse av surfôret. Det kan du gjøre ved å sende inne en analyse selv eller ta kontakt med en av oss i NLR Vest, så kommer vi med bor og tar ut en representativ prøve og så kan vi vege noen rundballer i samme slengen.