Lokale

Einstape

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Einstape (det latinske namnet Pteridium aquilinium) høyrer til fleirårige vandrande ugras med krypande jordstenglar som er mørke og bortimot fingertjukke.

Les mer ›

Ugraskamp i eng i haust

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

NLR Sogn og Fjordane har i rådgjevingsmelding nr 12 hatt med noko stoff omkring sprøyting mot ugras i haust. Vi tek her med ein artikkel som har stått i Bondevennen.

Les mer ›

Oppsummering 1. slått

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Ny grasprognose frå Bart van Gool

Les mer ›

Grasprognose nr 5- 2015

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Omvikdalen 14 juni. Grashøyde 80 cm. Beg. skyting for engsvingel. Nett før beg. skyting for timotei. Mye gras med fremdeles høyt energiinnhold, mye med sukker, men litt lavt med protein.

Les mer ›

Grasprognse nr 5 - 2015

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Kommentar til Omvikdal prøven fra 14. juni. Dette var siste prøve.

Les mer ›

Nye krav ved bruk av plantevernmiddel frå 1. juni 2015

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Ny forskrift for bruk av plantevernmiddel trådde i kraft 1. juni i år. Det er spesielt to nye paragrafer som alle bør merke seg.

Les mer ›

Beiting – resten av beitesesongen

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Beitevaner til kyrne er ikke medfødt, men kyrne kan læres opp til gode beitevaner. Førstekalvskyr må ha hatt 200 beitedager før de får «godkjent sertifikat» som gode beitedyr.

Les mer ›

Grasprognose nr. 4, 2015

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Omvikdalen 6. juni. Grashøyde 60 cm. Rett før begynnende skyting. Mye gras med fremdeles høyt næringsinnhold. Dagens ønske:

Les mer ›

Grasprognose nr 3

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Grasprøvene er teke 29. mai (Omvikedalen) og 31. mai (Evanger)

Les mer ›

Jod - naudsynt i ørsmå mengde til dyr og menneske

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Plantane treng ikkje jod, medan dyr og menneske må ha det. Det er rikeleg med jod i jorda og i plantane på kysten, og difor er jodmangel først og fremst eit innlandsproblem.

Les mer ›

Generasjonsskifte - vegen vidare

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Om nokon vil flytte heim og overta heimegarden er ikkje sjølvsagt. På Helleset valgte Tor-Einar og Anna å gjere dette.

Les mer ›

Lam og snyltarar våren 2015

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Kvikke lam, rett medisinering og god beitebruk er viktigaste tiltaka mot innvolssnytarar på innmarksbeite.

Les mer ›

Kan ein endre mineralballansen i graset med klorgjødsling?

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Det er muleg å senke kation-anion-ballansen (DCAD) i gras til eit nivå som høver for sinkuperioden, ved hjelp av klorgjødsling. Bruk gjerne eldre eng, og avgrens tilgangen på kalium.

Les mer ›

Sink - naudsynt for dyr, plantar og menneske

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Tungmetallet sink (ZZn) er naudsynt for plantar, dyr og menneske. Sink stimulerer hormon og enzym som styrer ulike livsfunksjonar.

Les mer ›

Gjødsling raigras til slått

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Raigras er rasktveksande plantar, og dersom dei får rikeleg tilgang på nitrogen og kalium er dei i god stand til å nytta desse tilgjengelege næringstoffa.

Les mer ›

Kveke og tunrapp i eng - fornying einaste tiltak!

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Er det kveke, knerevehale eller tunrapp som er problemet i enga? Det finst ikkje sprøytemidlar som kan ta grasartar i eng og beite. Tiltaka må då setjast inn når du skal legge att enga.

Les mer ›

Sølvbunke på beite

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Sølvbunke på beitet kan haldast i sjakk ved god drenering og kalktilstand. Har du allereie eit beite som er overgrodd med tuer er jobben litt større.

Les mer ›

Jordarbeiding – viktig tiltak mot ugraset!

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Redusert jordarbeiding og tunge maskiner fører til jordpakking og redusert avling. Det er størst problem på siltjord og leirjord.

Les mer ›

Forebygging av melkefeber. Grovfôr rikt på klor.

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Syv prosent av norske kyr får melkefeber. Fôring med klorrikt grovfôr i perioden før kalving fører til lågere pH i urin, og kan redusere risikoen for melkefeber.

Les mer ›

Kopar (Cu) - eit livsnødvendig tungmetall

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Kopar er nødvendig for fleire livsprosessar i plantar, dyr og menneske, Einfrøblada plantar er meir utsett for Cu-mangel enn tofrøblada. Kopar er lettast tilgjengeleg i jorda ved pH 5,0 – 6,0.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.