Lokale

Avstandskrav for plantevernmiddel til vatn

14.07.2017 (Oppdatert: 11.12.2018)

Den nye plantevernforskrifta som kom i juni 2015 legg stor vekt på å unngå ureining av vatn. Plantevernmiddel har eit generelt avstandskrav på 3 meter dersom ikkje anna er oppgitt på etiketten.

Les mer ›

Kamp mot hundekjeks

06.07.2017 (Oppdatert: 11.12.2018)

Bekjemping av hundekjeks utan sprøyting krev fokus på å hindre frøspreiing og svekke rotsystemet til planten.

Les mer ›

Fôring med nyhøsta surfôr

06.07.2017 (Oppdatert: 11.12.2018)

Noen ganger er det behov for å bruke nyhøsta fôr før det er ferdig ensilert. Her kommer vi med noen råd om hvordan det er lurt å gå fram.

Les mer ›

Avlingsregistrering i eng

19.06.2017 (Oppdatert: 11.12.2018)

Et av målene med Grovfôr 2020- prosjektet er å øke avlingene med 20 %. Det første vi må vite da, er hva avlingen ligger på i utgangspunktet.

Les mer ›

Sprøyting av attlegg

20.06.2017 (Oppdatert: 11.12.2018)

Attlegg bør nesten alltid sprøytast mot frøugras.

Les mer ›

Kamp mot høymole

27.06.2017 (Oppdatert: 11.12.2018)

Høymola står standhaftig og rakrygga i enga på Vestlandet. Ho klarar seg alltid; overlever og trivst i både godt og dårleg ver, og ho syner godt igjen i eng med legde.

Les mer ›

Dei fleste ventar enno på slåttever!

20.06.2017 (Oppdatert: 11.12.2018)

Avlingane vert høge, men kvaliteten vert låg på dei fleste plassane på Vestlandet i år.

Les mer ›

Ally i grasmark

19.06.2017 (Oppdatert: 11.12.2018)

Ally har vore godkjent til bruk mot høymole i grasmark i mange år. (Off-label). Midlet verkar også godt på fleire andre ugras.

Les mer ›

Verknadstabell for ugrasmiddel i ENG og BEITE

15.06.2017 (Oppdatert: 11.12.2018)

Her finn du verknadstabell for ugrasmiddel i eng og beite, utarbeidd av Norsk Landbruksrådgiving Vest, revidert mai 2017.

Les mer ›

Val av ensileringsmiddel og dosering

02.06.2017 (Oppdatert: 11.12.2018)

Ensilering av grovfôr er ein krevjande balansegang på kryssande liner av ulike målestokkar.

Les mer ›

Vakkert ver og vonde ryggar – våren er her!

18.05.2017 (Oppdatert: 11.12.2018)

Brått skjer det, frå snø-elingar og gjørme, til lagleg jord og tid for vårarbeid. Ein må bli ferdige med veden, det skal grøftast, snuast, dyrkast og såast.

Les mer ›

Sjekk gjødslingsplanen ved hjelp av surfôrprøver

10.04.2017 (Oppdatert: 11.12.2018)

Når du skal sende inn surfôr til analyse bør du rekvirere mineralanalyse i tillegg til næringsinnhold og gjæringskvalitet. På denne måten kan du finne ut hvordan gjødslinga har slått til i praksis.

Les mer ›

Et års erfaring med rug-raigras beite i Hordaland

10.04.2017 (Oppdatert: 11.12.2018)

Etter å ha snappet opp noen små notiser om hvor fortreffelig rug er til beiting, ble tre bønder i Hordaland så nyfikne på dette, at de bestilte seg såkorn av rug for å gjøre egne erfaringer.

Les mer ›

Isåing av fleirårig raigras i eldre eng

31.03.2017 (Oppdatert: 11.12.2018)

Gustav Orheim frå Stårheim i Nordfjord har med stort hell klart å få etablert fleirårig raigras inn i eldre eng. Underhaug direktesåmaskin brukt tidleg vår har fungert svært bra.

Les mer ›

Å ta vare på jordstrukturen er eit godt klimatiltak.

30.03.2017 (Oppdatert: 11.12.2018)

God jordstruktur gjer jorda robust slik at ho kan takle aukande nedbørsmengder og ekstremver. God jordstruktur gjev også gode vilkår for næringsomsetjing, næringsopptak og plantevekst.

Les mer ›

Ugraskamp i attlegg, eng og beite

27.03.2017 (Oppdatert: 11.12.2018)

Kvart femte år blir kjemiske plantevernmiddel vurdert for ny periode. Bruksområde, mengde og fristar blir vurdert på nytt.

Les mer ›

Gjødselprisar

13.03.2017 (Oppdatert: 11.12.2018)

Vi presenterer her gjødselprisar pr. 1. mars.

Les mer ›

OPTI-NS fullt på høgde med Fullgjødsel 25-2-6

13.03.2017 (Oppdatert: 11.12.2018)

Dette er hovudkonklusjonen etter 6 år med forsøk i Sogn og Fjordane. Både når det gjaldt avlingsmengde og kvalitet, har OPTI-NS hevda seg svært godt.

Les mer ›

SHA-plan. Også ved bygging i landbruket

16.02.2017 (Oppdatert: 11.12.2018)

Plan for «Sikkerhet-Helse og Arbeidsmiljø», SHA, skal vere på plass ved prosjektering og utføring av byggearbeid i landbruket. Det er kanskje den viktigaste planen i heile byggeprosjektet!

Les mer ›

NLR Surfôrtolken

15.02.2017 (Oppdatert: 11.12.2018)

NLR Hordaland lagde for 6 år siden et rådgivingsverktøy som ble kalt NLR Surfôrtolken.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.