Lokale

Avlingsregistrering i eng

Et av målene med Grovfôr 2020- prosjektet er å øke avlingene med 20 %. Det første vi må vite da, er hva avlingen ligger på i utgangspunktet.

Les mer ›

Nordisk Landbrukskongress i juni 2015. Aktuelle emne.

NJF – «Nordiske Jordbruksforskarars Foreining» - er opphaveleg eit forum for Landbruksforskarar i dei fem Nordiske landa.

Les mer ›

Høy eller lav yting

Høy eller lav yting, hva svarer seg best? Det er det evig tilbakevendende spørsmål.

Les mer ›

Lønner det seg å grøfte?

Det kommer selvsagt an på flere faktorer. I forrige artikkel viste jeg at kostnadene kan variere svært mye, fra 4 000 kroner til 20 000 pr dekar.

Les mer ›

Jersey mjølk – nisjeproduksjon til toppris

Jersey mjølk er en interessant nisjeproduksjon som forbedrer det økonomiske resultat på garden der hvor forholdene ligger til rette.

Les mer ›

Miljøplan

Alle som mottek produksjonstilskot skal ha ein miljøplan trinn 1 for dokumentasjon, planlegging og registrering av miljøtiltak på garden.

Les mer ›

Vrijloopstal – dyrevennlig oppstallingssystem

Liggebåssystemet har vært i bruk i nederlandsk mjølkeproduksjon siden 60-tallet, men dette systemet er i følge nederlandsk fagekspertise ikke det mest optimale med hensyn til dyrevelferd.

Les mer ›