Lokale

Noteringsverktøy på mobil

18.08.2017

Med digitale noteringsverktøy kan du loggføre arbeidsoperasjonar på mobilen eller nettbrettet på ein sikker måte. Vi har testa ut Agrilogg og Skifteplan mobil.

Les mer ›

Roundhouse – nybygg tilpasset jordliv og dyr

09.06.2016 (Oppdatert: 14.03.2017)

Harry og Chonda Luring driver økologisk med ca 95 kyr i Onstwedde nordøst i Nederland. De har en mjølkeleveranse på ca 650.000 l.

Les mer ›

Nordisk Landbrukskongress i juni 2015. Aktuelle emne.

09.06.2016 (Oppdatert: 14.03.2017)

NJF – «Nordiske Jordbruksforskarars Foreining» - er opphaveleg eit forum for Landbruksforskarar i dei fem Nordiske landa.

Les mer ›

Generasjonsskifte - vegen vidare

09.06.2016 (Oppdatert: 14.03.2017)

Om nokon vil flytte heim og overta heimegarden er ikkje sjølvsagt. På Helleset valgte Tor-Einar og Anna å gjere dette.

Les mer ›

DRENERING AV DYRKA JORD. Røynsler frå flatt terreng.

09.06.2016 (Oppdatert: 14.03.2017)

Det blir hevda at dreneringstilstanden på den dyrka jorda på Vestlandet er dårlegare i dag enn for 20 år sidan. Omfanget av dreneringsarbeid har vore mindre enn ynskjeleg.

Les mer ›

Miljøplan

09.06.2016 (Oppdatert: 14.03.2017)

Alle som mottek produksjonstilskot skal ha ein miljøplan trinn 1 for dokumentasjon, planlegging og registrering av miljøtiltak på garden.

Les mer ›

Gode vekstvilkår for grønsaker i år

09.06.2016 (Oppdatert: 14.03.2017)

Grønsaker er populær mat. Men det er vanskeleg å få tak i lokalproduserte, for det er få som dyrkar grønsaker i Hordaland. NLR Hordaland har planta/sådd ulike grønsakarter hjå økobonden Knut O.

Les mer ›

Vrijloopstal – dyrevennlig oppstallingssystem

09.06.2016 (Oppdatert: 14.03.2017)

Liggebåssystemet har vært i bruk i nederlandsk mjølkeproduksjon siden 60-tallet, men dette systemet er i følge nederlandsk fagekspertise ikke det mest optimale med hensyn til dyrevelferd.

Les mer ›

Reportasje frå Stad Gardsmat-småskalaproduksjon

09.06.2016 (Oppdatert: 14.03.2017)

Stad Gardsmat driv med småskalaproduksjon av småfekjøt. Mesteparten av råvarene kjem frå eigen besetning. Ved sida av prduksjon av småskalaprodukter vert det servert lokale rettar i Eldhuset.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.