Lokale

Sperregjerde mot brunskogsnegl og rotsnutebille

Et sperregjerde av insektnett uten kjemiske tilsetninger har vist seg å være svært effektivt til å hindre brunskogsnegl i å vandre inn i jordbær- og grønnsakfelt.

Les mer ›

Riktig sprøyteteknikk i jordbær

Ei gruppe rådgjevarar i Norsk Landbruksrådgiving har utarbeidd retningslinjer for riktig sprøyteteknikk i jordbær.

Les mer ›

Erfaringer med å gjerde brunsnegl ute

Iberiaskogsnegl eller brunsnegl har slått kraftig til hos flere jordbærprodusenter både i Hordaland og andre steder, og har medført avlingstap og mye ekstra arbeid.

Les mer ›

Iberiaskogsnegl i åker og gras

Hittil har problemet med iberiaskogsnegl (brunsnegl) vært størst for jordbærprodusentene og noen grønnsakprodusenter, men i det siste har vi også hørt om skade i bringebær.

Les mer ›