Lokale

Når skal me hausta epla?

Riktig modningsgrad ved hausting er ein av dei viktigaste faktorane for å sikra lagringsevne og kvalitet på frukta som kjem i butikkane. Men korleis bestemmer ein når haustinga skal byrja?

Les mer ›

Avstandskrav for plantevernmiddel til vatn

Den nye plantevernforskrifta som kom i juni 2015 legg stor vekt på å unngå ureining av vatn. Plantevernmiddel har eit generelt avstandskrav på 3 meter dersom ikkje anna er oppgitt på etiketten.

Les mer ›

Kvalitet og godt avlingsnivå er mulig i økologisk epleproduksjon

Det vart val ut tilsaman 3 felt med økologisk produksjon i Vestfold, Østfold, Sogn og Fjordane. Det er gjennomført avlingsregistering i sorten (Raud) Aroma. Alderen på felta er 5 til 14 år gamle.

Les mer ›

Riktig innstilling og bruk gjev betre resultat med tåkesprøyta

Riktig innstilling og bruk av tåkesprøyter i frukt og bringebær har vore tema på mange markdagar og medlemsbesøk i NLR Vest siste åra.

Les mer ›

Kjøling av bær

Her finner du referat og presentasjoner fra kurs i kjøling av bær som ble holdt på Skei 26. mars 2015.

Les mer ›

Vånd/jordrotte i frukt- og bærhager

I høst kan det bli nødvendig å bekjempe vånd i enkelte frukt- og bærfelt. Her finner du informasjon om vånd og tiltak som kan ha god effekt.

Les mer ›

Konsumsal av bringebær mot nye høgder

Etter ein svak fjorårssesong i bringebærfelta pga omfattande vinterskadar har årets sesong gitt omsetningsrekord med flott bærkvalitet.

Les mer ›

Sperregjerde mot brunskogsnegl og rotsnutebille

Et sperregjerde av insektnett uten kjemiske tilsetninger har vist seg å være svært effektivt til å hindre brunskogsnegl i å vandre inn i jordbær- og grønnsakfelt.

Les mer ›

Miljøplan

Alle som mottek produksjonstilskot skal ha ein miljøplan trinn 1 for dokumentasjon, planlegging og registrering av miljøtiltak på garden.

Les mer ›

Tid for å sjekke om åtaket av bringebærmøll-larvene er starta.

På dei nye bringebærskota er utviklinga av dei nye knoppane kommet så langt at tida no sannsynlegvis er inne for framkomst av dei små larvane. No er det derfor viktig å følgja med, og evt.

Les mer ›

Rapport frå morelltur til USA

Marianne Bøthun i Norsk Landbruksrådgiving Sogn og Fjordane var sommaren 2010 på ein studietur innan morelldyrking til USA og Canada.

Les mer ›

Sjekk av dei gamle 2-årsskota på bringebær no i vinter, kan avsløra om du har Bringebærmøll i feltet!

På gamle bringebærstenglar kan ein sjå om der er etablert ei bestand av Bringebærmøll ved å sjå i greinvinklane på dei gamle skota (som kanskje alt er fjerna i dei fleste større felt?)

Les mer ›

Riktig sprøyteteknikk i jordbær

Ei gruppe rådgjevarar i Norsk Landbruksrådgiving har utarbeidd retningslinjer for riktig sprøyteteknikk i jordbær.

Les mer ›

Nytt forsøk viser gode resultat mot bringebærbladmidd

Forsøket med haustbehandling mot bladmidd i bringebær er no avslutta.

Les mer ›

Klare signal på fagdag bringebær: - For lave produsentprisar på konsumbær siste sesong

God oppslutning om Fagdag bringebær i Vik nov. 2009. Arrangør og kulturansvarleg for bringebær i Gartnerhallen, Ola Hopperstad, etterlyste ei betre priskurve på konsumbringebær i toppsesongen.

Les mer ›

Wonder Weeder – nytt våpen i kampen mot ugras i frukthagar

Ein av dei største utfordringane med å driva økologisk fruktdyrking på litt større areal er korleis ein skal halda ugraset under kontroll.

Les mer ›

Erfaringer med å gjerde brunsnegl ute

Iberiaskogsnegl eller brunsnegl har slått kraftig til hos flere jordbærprodusenter både i Hordaland og andre steder, og har medført avlingstap og mye ekstra arbeid.

Les mer ›

Gjødsling og bladgjødsling i intensiv produksjon av kjernefrukt

Dei siste åra har forsøksringane både i Hardanger, Telemark og Lier arbeidd mykje i lag med den nederlandske rettleiaren Aad Wisse, og organisert kurs i moderne kjernefruktproduksjon.

Les mer ›

Iberiaskogsnegl i åker og gras

Hittil har problemet med iberiaskogsnegl (brunsnegl) vært størst for jordbærprodusentene og noen grønnsakprodusenter, men i det siste har vi også hørt om skade i bringebær.

Les mer ›