Lokale

Sprøyteteknikk i frukt – Kva kan gjerast med avdrifta?

15.11.2019

Skal ein døme etter presseomtale er fruktdyrking ein ganske populær del av landbruksnæringa. I den grad det kjem kritisk omtale er temaet ofte plantevernmiddel.

Les mer ›

Nybrotne landbruksandelar med Vestlansmodell

15.07.2019

Det å ha "fleire bein å stå på", har i alle tider vore kjenneteiknet til robust og berekraftig landbruksverksemd. Andelslandbruk er no i ferd med å gje omgrepet ei meir bokstaveleg tyding.

Les mer ›

Tynning i plomme

24.04.2019

For å sleppa for mykje manuelt tynningsarbeid i plomme kan ein nytta kjemisk tynning under blomstring.

Les mer ›

Kvalitetskompost til fruktproduksjon

12.06.2018 (Oppdatert: 11.12.2018)

Kompostbruk i frukthagen er et vanlig tiltak i flere europeiske land, men kan være utfordrende å gjennomføre i mange av de norske fruktdistriktene.

Les mer ›

Når skal me hausta epla?

14.11.2017 (Oppdatert: 11.12.2018)

Riktig modningsgrad ved hausting er ein av dei viktigaste faktorane for å sikra lagringsevne og kvalitet på frukta som kjem i butikkane. Men korleis bestemmer ein når haustinga skal byrja?

Les mer ›

Avstandskrav for plantevernmiddel til vatn

14.07.2017 (Oppdatert: 11.12.2018)

Den nye plantevernforskrifta som kom i juni 2015 legg stor vekt på å unngå ureining av vatn. Plantevernmiddel har eit generelt avstandskrav på 3 meter dersom ikkje anna er oppgitt på etiketten.

Les mer ›

Kvalitet og godt avlingsnivå er mulig i økologisk epleproduksjon

12.01.2017 (Oppdatert: 11.12.2018)

Det vart val ut tilsaman 3 felt med økologisk produksjon i Vestfold, Østfold, Sogn og Fjordane. Det er gjennomført avlingsregistering i sorten (Raud) Aroma. Alderen på felta er 5 til 14 år gamle.

Les mer ›

Riktig innstilling og bruk gjev betre resultat med tåkesprøyta

16.12.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Riktig innstilling og bruk av tåkesprøyter i frukt og bringebær har vore tema på mange markdagar og medlemsbesøk i NLR Vest siste åra.

Les mer ›

Kjøling av bær

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Her finner du referat og presentasjoner fra kurs i kjøling av bær som ble holdt på Skei 26. mars 2015.

Les mer ›

Vånd/jordrotte i frukt- og bærhager

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

I høst kan det bli nødvendig å bekjempe vånd i enkelte frukt- og bærfelt. Her finner du informasjon om vånd og tiltak som kan ha god effekt.

Les mer ›

Konsumsal av bringebær mot nye høgder

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Etter ein svak fjorårssesong i bringebærfelta pga omfattande vinterskadar har årets sesong gitt omsetningsrekord med flott bærkvalitet.

Les mer ›

Sperregjerde mot brunskogsnegl og rotsnutebille

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Et sperregjerde av insektnett uten kjemiske tilsetninger har vist seg å være svært effektivt til å hindre brunskogsnegl i å vandre inn i jordbær- og grønnsakfelt.

Les mer ›

Miljøplan

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Alle som mottek produksjonstilskot skal ha ein miljøplan trinn 1 for dokumentasjon, planlegging og registrering av miljøtiltak på garden.

Les mer ›

Tid for å sjekke om åtaket av bringebærmøll-larvene er starta.

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

På dei nye bringebærskota er utviklinga av dei nye knoppane kommet så langt at tida no sannsynlegvis er inne for framkomst av dei små larvane. No er det derfor viktig å følgja med, og evt.

Les mer ›

Rapport frå morelltur til USA

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Marianne Bøthun i Norsk Landbruksrådgiving Sogn og Fjordane var sommaren 2010 på ein studietur innan morelldyrking til USA og Canada.

Les mer ›

Sjekk av dei gamle 2-årsskota på bringebær no i vinter, kan avsløra om du har Bringebærmøll i feltet!

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

På gamle bringebærstenglar kan ein sjå om der er etablert ei bestand av Bringebærmøll ved å sjå i greinvinklane på dei gamle skota (som kanskje alt er fjerna i dei fleste større felt?)

Les mer ›

Riktig sprøyteteknikk i jordbær

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Ei gruppe rådgjevarar i Norsk Landbruksrådgiving har utarbeidd retningslinjer for riktig sprøyteteknikk i jordbær.

Les mer ›

Nytt forsøk viser gode resultat mot bringebærbladmidd

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Forsøket med haustbehandling mot bladmidd i bringebær er no avslutta.

Les mer ›

Klare signal på fagdag bringebær: - For lave produsentprisar på konsumbær siste sesong

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

God oppslutning om Fagdag bringebær i Vik nov. 2009. Arrangør og kulturansvarleg for bringebær i Gartnerhallen, Ola Hopperstad, etterlyste ei betre priskurve på konsumbringebær i toppsesongen.

Les mer ›

Wonder Weeder – nytt våpen i kampen mot ugras i frukthagar

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Ein av dei største utfordringane med å driva økologisk fruktdyrking på litt større areal er korleis ein skal halda ugraset under kontroll.

Les mer ›
Forrige side 1 2 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.