Lokale

Luserne - engvekst med potensial

Luserne er ein plante med stort potensial for å fiksere nitrogen og for avling. Kalktilstanden og næringsinnhaldet i jorda må vera god.

Les mer ›

Kalking eller gjødsling til svært sur gamaleng

"Er enga svært sur, kan du like gjerne kalka som å gjødsla enga!" Slike utsegn har nok mange gardbrukarar høyrt frå landbruksrådgjevarane sine, men kor sætande er ein slik påstand eigentleg?

Les mer ›

Nytt forsøk viser gode resultat mot bringebærbladmidd

Forsøket med haustbehandling mot bladmidd i bringebær er no avslutta.

Les mer ›

Gjødsling av lyssiv

Gjødsling med 22 kg nitrogen fullgjødsel reduserte lyssivet kraftig medan innslaget av gras og høymole auka. Dette var mellombels resultat frå forsøk i Lindås i Nordhordland.

Les mer ›