Lokale

Korleis oppstallar ein kalvane ?

I seinare år er reglane for oppstalling av kalv noko endra. Saman med at storfehaldet er i endring i Noreg, motiverer det for å sjå nytt på kalvestellet.

Les mer ›

Få sauene ut i sola og førebygg mjølkefeber!

Me veit av erfaring at mange sauer får for lite sollys fram mot lamming og tilrår difor nokre timar i sola for å førebyggje mjølkefeber.

Les mer ›

Kvifor gå over frå mjølkestall til mjølkerobot?

I tidlegare artiklar i Vestlandsk Landbruk har vi tatt opp utfordringane kumjølkprodusentane står framfor når dei skal velje opplegg for ei vidare satsing på driftsbygning på garden.

Les mer ›

Høgteknologiske eller enklare løysingar?

Mjølkerobotteknologien har i dag kome så langt at den teknisk sett er driftssikker.

Les mer ›

Samdrift i mjølkeproduksjon

Er det noko for oss? Ei rettleiing laga av Forsøksringen Hordaland mai 2008. Krav til samdrifta. Fordelar og ulemper. Etablering og rettleiing.

Les mer ›