Lokale

TUNG TRAFIKK PÅ DYRKA JORD

I dag blir store areal av åker og eng drivne av få personar. Traktorar, maskinar og reiskapar med stor arbeidskapasitet har gjort dette mogleg. Veit vi nok om verknaden på jord og plantar?

Les mer ›

Slåttestrategi og slåttetidsprognoser

NLR Hordaland vil ta grasprøver ein gong i veka fram til 1. slått. Resultata vert lagt ut på heimesida. Resultata er eit hjelpemiddel når ein skal finna rett slåttetidspunktet.

Les mer ›

Rett pris på rundballer

Hvert år får vi spørsmål om hva en kan betale for en rundballe.

Les mer ›

Slå eller ikke slå i oktober?

Når en har kommet til midten av oktober står gjerne uslått gras igjen på bøen. For noen er det snakk om 3. eller 4.-slåtten, mens enkelte aldri fikk tatt 2.-slåtten. Hva gjør en?

Les mer ›

Stubbehøyde i eng

Det er utelukkende fordeler med å la stubbehøyden i enga være på en handsbredd, 10 cm.

Les mer ›