Lokale

Val av ensileringsmiddel og dosering

02.06.2017 (Oppdatert: 11.12.2018)

Ensilering av grovfôr er ein krevjande balansegang på kryssande liner av ulike målestokkar.

Les mer ›

Luserne - engvekst med potensial

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Luserne er ein plante med stort potensial for å fiksere nitrogen og for avling. Kalktilstanden og næringsinnhaldet i jorda må vera god.

Les mer ›

Bruk ensileringsmiddel - også til fortørka fôr!

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Syremidlar sikrar eit godt grovfôr. Er tørrstoffet over 30 % bør du bruke Pluss-midlar som inneheld propionsyre som hindrar mugg. Kofasil LP er eit godt alternativ om du slit med smørsyre i fôret.

Les mer ›

Appetittlig fôr en forutsetning for appetittfôring

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

God gjæringskvalitet betyr moderat mjølkesyregjæring, ingen smørsyregjæring og et ammoniakk innhold på under 80 g pr kg Nitrogen. Tørrstoffprosenten i surfôr bør være 25 – 35.

Les mer ›

NITRØSE GASSAR I SILOAR - EI VIKTIG PÅMINNING

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Ein av våre aktive medlemar gav oss ei viktig påminning denne veka.

Les mer ›

Grasmarker i endring. Glimt frå EGF-konferansen i Kiel i september 2010. Om biogass, karbondioksyd og surfor.

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Biogass frå husdyrgjødsel, klimaspørsmål og surfôrkvalitet var viktige emne under den Europeiske graskonfersansen i Kiel i september.

Les mer ›

Slåttestrategi og slåttetidsprognoser

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

NLR Hordaland vil ta grasprøver ein gong i veka fram til 1. slått. Resultata vert lagt ut på heimesida. Resultata er eit hjelpemiddel når ein skal finna rett slåttetidspunktet.

Les mer ›

Kor lenge overlever høymolefrø?

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Høymolefrø misser gradvis spireevna i blautgjødsel og i surfôr. Frø og røter i jord er hovudproblemet. Den viktigaste kampen mot høymola blir derfor ute på enga.

Les mer ›

Rett pris på rundballer

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Hvert år får vi spørsmål om hva en kan betale for en rundballe.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.