Lokale

Sommarmjølk og støling

29.09.2017 (Oppdatert: 02.10.2017)

Det er ønskjeleg med større produksjon av sommarmjølk i Hordaland, men det er ikkje alle bønder som ønskjer å produsera sommarmjølk som har høvelege beite i nærleiken av fjøset.

Les mer ›

Luserne - engvekst med potensial

09.06.2016 (Oppdatert: 14.03.2017)

Luserne er ein plante med stort potensial for å fiksere nitrogen og for avling. Kalktilstanden og næringsinnhaldet i jorda må vera god.

Les mer ›

Restaurering og styving av tre

09.06.2016 (Oppdatert: 14.03.2017)

For å ta vare på styvingstre kan nokre setjast i stand for vidare styving. Det finst godt betalte tilskotsordningar for dette. Haust og vinter er god tid for slikt arbeid, her er nokre praktiske tips.

Les mer ›

Få sauene ut i sola og førebygg mjølkefeber!

09.06.2016 (Oppdatert: 14.03.2017)

Me veit av erfaring at mange sauer får for lite sollys fram mot lamming og tilrår difor nokre timar i sola for å førebyggje mjølkefeber.

Les mer ›

Kor lenge overlever høymolefrø?

09.06.2016 (Oppdatert: 14.03.2017)

Høymolefrø misser gradvis spireevna i blautgjødsel og i surfôr. Frø og røter i jord er hovudproblemet. Den viktigaste kampen mot høymola blir derfor ute på enga.

Les mer ›

Økologisk sauehald i Hallingdal

09.06.2016 (Oppdatert: 14.03.2017)

Reportasje om vellukka omlegging til økologisk sauehald. Artikkel frå Sau og Geit nr 1 2010. Illustrasjonsfoto Astrid Sandvik

Les mer ›

Kjerringråd mot ugras - alternativ ugraskontroll

09.06.2016 (Oppdatert: 14.03.2017)

Er du lei kjemisk ugraskamp? I 1998 samla Forsøksringen erfaringar om førebyggande og direkte tiltak i eit idèhefte.

Les mer ›

Artsrike enger og beite - sopp som indikator

09.06.2016 (Oppdatert: 14.03.2017)

På kysten er ulike typer beitemarkssopp gode indikatorar på mangfald i vegetasjonen, sjå bilete av fleire "indikatorsoppar".

Les mer ›

Høymolekamp uten sprøytemiddel

09.06.2016 (Oppdatert: 14.03.2017)

På 'Plantemøtet Vest' i Bergen, mars 2007 ble blant annet et prosjekt om bekjemping av høymole i økologisk og konvensjonell drift presentert.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.