Få sauene ut i sola og førebygg mjølkefeber!

16.04.2010 (Oppdatert: 14.03.2017) ,  Leif Trygve Berge

Me veit av erfaring at mange sauer får for lite sollys fram mot lamming og tilrår difor nokre timar i sola for å førebyggje mjølkefeber.

Frå tid til annan får me høyra om sauer som får mjølkefeber. Særleg eldre sauer med mange lam er utsett.

  Les artikkel..