Handbok i beitebruk

06.01.2010 (Oppdatert: 11.12.2018) Øyvind Vatshelle

Prosjekt "Beitelandskap" i Hordaland i 2006 resulterte m.a. i eit hefte om beitebruk som kan lastast ned.

Fyrste del av heftet viser døme på korleis gardbrukarar har samarbeidd om restaurering og skjøtsel, organisering og økonomiske virkemiddel. I andre del av heftet kjem Forsøksringen Hordaland med tips om gjerdehald og konkrete restaurerings- og skjøtselsråd knytt til ulike kulturmarkstypar.

Nedlasting (Obs! drygt 4,5 MB):

Beitebruk - samarbeid og skjøtsel

Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.