Kopar (Cu) - eit livsnødvendig tungmetall

23.04.2015 (Oppdatert: 11.12.2018) Gunnlaug Røthe

Kopar er nødvendig for fleire livsprosessar i plantar, dyr og menneske, Einfrøblada plantar er meir utsett for Cu-mangel enn tofrøblada. Kopar er lettast tilgjengeleg i jorda ved pH 5,0 – 6,0. Sau får lett koparforgifting. I ei undersøking gjennomført i Hordaland i 2014 viste blodprøvar frå drektige kviger og sinkyr rett frå fjellbeite jamt over lågt innhald av kopar. Kopar tilsett gjødsel, saltslikkestein og mineralkapslar kan gje betre tilgang på dette livsnødvendige tungmetallet.

Saltsten med kopar kan vera aktuelt på koparfattig beite


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.