Kontroll av drikkenipler kan lønne seg

25.02.2014 (Oppdatert: 11.12.2018) Anne Lamberg Opsahl

Ved gjennomgang av produksjonsopplegget hos Steinar Steine i Norheimsund avdekket iPluss-analysen at det var et misforhold mellom fôrforbruk og produksjonen av storfekjøtt. iPluss-analysen bekreftet Steinar sin magefølelse som sa at det gikk vel mye fôr til produksjonen.

Steinar Steine og Karl Vie måler vannkapasiteten på drikkenipler.

 

Nyttig med iPluss analyse

Det er alltid nyttig med en gjennomgang av produksjonsopplegg. En iPluss-analyse av produksjonsopplegget avdekker om det er svakheter som det er fornuftig å justere på. Ved gjennomgang av produksjonsopplegget hos Steinar Steine i Norheimsund avdekket iPluss-analysen at det var et misforhold mellom fôrforbruk og produksjonen av storfekjøtt. iPluss-analysen bekreftet Steinar sin magefølelse som sa at det gikk vel mye fôr til produksjonen.

 

Nortura koples inn

Steinar og vår økonomirådgiver Bart ble enig om å søke hjelp hos Nortura som er eksperter på storfekjøtt. Det viste seg å være en lur strategi. Det ble avtalt et møte med Karl Vie, storfekjøttrådgiver hos Nortura.Vi gikk gjennom fôringsopplegget, så på slaktevekter, slaktealder og klassifisering. Vi regnet igjen på fôrforbruk og fant ut at det gikk ca 30-35 tusen kr mer i fôr enn det som produksjonen, ca 50 okser i året, skulle tilsi.

Fôrseddelen består av et fullfôr bestående av brød, kraftfôr, surfôr, halm og mineraler. Det ble foretatt noen mindre justeringer som en regner med vil gi gunstigutslag på fôrforbruket.

 

Kontroller drikkenipler

Det er i fjøset det skjer. Derfor er det så viktig å ta den fjøsrunde. Hos Steinar så alt bra ut. Tørt i bingene og bra med frisk luft. Rene trivelige dyr. Og så var det drikkeniplene. «Har du kontrollert hvor mye vann drikkeniplene gir» spurte Karl. «Nei det har jeg ikke gjort», sa Steinar. Drikkeniplene skal gi minimum 8 liter i minuttet. Så var det opp i bingen med plastbøtte for å kontrollere.Knappe 4 liter var resultatet. Veldig lite trykk var årsaken. Høydebassenget lå ikke mer enn 15 m høyere enn selve driftsbygningen.

 

Nok vann er viktig for fôrutnytting

Storfe liker helst å drikke fra et stort kar med mye vann. Da kan de drikke store mengder raskt. Det var viktig i «gamle dager», for at de ikke skulle bli tatt på sengen av rovdyr mens de drakk. Det instinktet sitter fremdeles i hos storfe. Derfor er det så viktig med tilstrekkelig kapasitet på drikkenipler. Får de ikke nok vann på kort tid, så gir de seg og får for lite vann i forhold til behovet. Resultat: Dårligere fôrutnytting.

Etterjusteringen av fôrseddelen og utbedring av vannforsyningen må en følge med om tiltakene har gitt bedre fôrutnytting og dermed bedre økonomisk resultat. Mer om det senere.

 

Konklusjoner

1.     Kontroller drikkenipler for å se om de har nok kapasitet, minimum 8 liter i minuttet.

2.     Ta en iPluss-analyse på produksjonsopplegget. Det svarer seg fort. Den avdekker eventuelle misforhold som kan ha konsekvenser for det økonomiske resultat.

 

 

 

Er du interessert i en iPluss- analyse rund kjøkkenbordet hjemme hos deg? Ta kontakt med oss. Da avtaler vi en dag. Det kan fort vise seg å være en lønnsom investering.

Forfatter: Bart Van Gool

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.