Auka sauebeiting i viktige naturtypar på kysten

13.02.2014 (Oppdatert: 14.03.2017) ,  Astrid Sandvik

NLR Sogn og Fjordane har på oppdrag av Kystarven arbeidd med å auka sauebeitinga i viktige naturtypar på kysten -i kommunane Gulen, Solund, Hyllestad, Fjaler og Askvoll.

Rapporten frå dette arbeidet ligg ved.

Les mer