Rett pris på rundballer

05.11.2008 (Oppdatert: 14.03.2017) ,  Bart van Gool

Hvert år får vi spørsmål om hva en kan betale for en rundballe. Det er først og fremst mengde fôreininger en skal betale for, og så får en også ha kvaliteten med i tankene, særlig når fôret skal brukes til høgtytende dyr. Kvaliteten blir langt på veg bestemt av slåttetidspunkt, gjødslingsstyrke og været dagene før og under slåtten.