Artsrike enger og beite - sopp som indikator

06.08.2008 (Oppdatert: 14.03.2017) ,  Øyvind Vatshelle

På kysten er ulike typer beitemarkssopp gode indikatorar på mangfald i vegetasjonen, sjå bilete av fleire "indikatorsoppar". For å ta vare på stor artsrikdom er det viktig med svak gjødsling, og ikkje noko gylle.