Mer eller mindre mineralgjødsel denne våren?

16.05.2013 (Oppdatert: 11.12.2018) Lise Austrheim

Dette er et spørsmål som er veldig aktuelt nå for tida. Det heter seg jo at en skal gjødsle med Nitrogen etter forventa avling. Slik det ser ut hos mange denne våren, er det vel grunn til å frykte at det blir dårligere avlinger enn normalt.

Ettersom det er fare for at mange opplever avlingssvikt, bør de som har eng som har overvintret godt og har et avlingspotensial, vårgjødsle med totalt 12 - 15 kg Nitrogen pr da (husdyrgjødsel + mineralgjødsel) for å ta så store avlinger som mulig. Mens det motsatte er tilfelle for de som har eng som har overvintret dårlig. Her forventer vi lave avlinger og en bør derfor redusere gjødslinga med nitrogen fra f.eks. totalt 12 kg N om våren til totalt 8-10 kg N. Det er flere grunner til at det er fornuftig å redusere gjødslingsstyrken, hvis det ikke er potensial i enga til å gi igjen for gjødsla og det går få uker mellom gjødsling og slått. – For sterkt gjødsla gras vil få et problematisk høyt proteininnhold, dette gjør graset vanskelig å ensilere.   - Grovfôret får svært høy PBV og det er vanskelig å finne et kraftfôr som passer i lag med det. - Det fører til høyt ureainnhold i mjølk og det blir vanskeligere å få kalv i dyra. – Gjødslinga blir unødvendig dyr og det kan føre til forurensning.

Våre råd blir derfor:

  • Har du eng som har overvintra godt og forventer normalavling – følg gjødselplanen.
  • Har du god ny eng som domineres av sådde arter og vanligvis ikke gjødsler optimalt, fordi du ikke trenger mer gras sjøl, vurder å bruke 5 – 15 kg/da ekstra mineralgjødsel i år, for det vil helt sikkert bli stor etterspørsel etter rundballer. 
  • Har du eng som har overvintra dårlig og forventer avlingsnedgang – reduser nitrogenmengden til 1. slått med 5 – 10 kg mineralgjødsel/da 
  • Har du eng som har overvintra dårlig, men allerede har foretatt ei isåing – følg gjødselplanen
Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.