Appetittlig fôr en forutsetning for appetittfôring

15.05.2013 (Oppdatert: 11.12.2018) Ester Helland

God gjæringskvalitet betyr moderat mjølkesyregjæring, ingen smørsyregjæring og et ammoniakk innhold på under 80 g pr kg Nitrogen. Tørrstoffprosenten i surfôr bør være 25 – 35.

På grunn av vanskelige overvintringsforhold ser det ut til å bli lite fôr på 1. slått i år. Da er det enda viktigere enn noen gang, at du gjør alt du kan for å få til ei god ensilering, slik at surfôret har god gjæringskvalitet. I år har ingen råd til å produsere fôr som vrakes av dyra. Klarer du å fortørke graset ned til 25-25 % tørrstoff har du lagt forholdene til rette
for moderat mjølkesyregjæring og du vil da sannsynligvis få et godt og smakelig fôr. 

En oppnår sjelden over 30 % tørrstoff for gras som ligger uberørt i streng. Strengen kan bli ganske tørr på overflaten, men være like fuktig som direktehøsta gras inni og under strengen. Snittet for strengen er ofte nærmere 25 enn 30 % tørrstoff. I 2011 hadde vi så dårlige fortørkingsforhold, at stående gras hadde høyrere tørrstoffprosent enn gras som lå i streng og hvis det lå ute natta over, tok det opp ennå mer fuktighet og tapte seg ytterligere i tørrstoffprosent.

Gras som ligger til fortørking under svært dårlige fortørkingsforhold, uten tilgang på sollys, taper seg drastisk i kvalitet. I en slik streng vil åndingsprosessen dominere over fotosyntesen og sukker blir forbrukt og protein blir brutt ned til ammoniakk, som er en mindreverdig nitrogenforbindelse. Surfôr med høyt ammoniakkinnhold er lite smakelig. Proteinnedbryting kan også skje i en dårlig pakket rundball eller dårlig pakket silo.

Vårt råd blir derfor å droppe fortørking og kjøre graset direkte på silo eller i ball, hvis været er svært dårlig med mye fuktighet, lave temperaturer, ingen sol og lite vind. Et alternativ kan være å breispreie graset under slått og kjøre i det med river etterpå. Denne metoden fører til en mye mer effektiv fortørking og en kan da oppnå tørrstoffprosenter på 25 – 35 i løpet av et halv døgn under gode forhold.

Gjør også alt du kan for å unngå smørsyregjæring i fôret. Stubb høyt for å unngå forurensing med jord og vatn i graset. Prøv å få tørrstoffprosenten over 25. Bruk maursyrebaserte ensileringsmiddel i anbefalte doser og øk doseringa hvis det er dårlig vær.

Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.