Ettårig eller toårig raigras?

18.07.2008 (Oppdatert: 11.12.2018) Lise Austrheim

Ettårig raigras er godt egnet til ensilering ved høsting til rett tid. Toårig raigras er mer fleksibelt i forhold til høstetidspunkt, men krever gjerne totrinnshøsting. Blanding av ett- og toårig kan være gunstig ved direktefôring.

Når en skal velge mellom ettårig (westerwoldsk) eller toårig (italiensk) raigras, bør en vite hva graset skal brukes til. Ettårig raigras er godt egnet til ensilering ved høsting til rett tid. Toårig raigras er mer fleksibelt i forhold til høstetidspunkt, men krever gjerne totrinnshøsting. Blanding av ett- og toårig kan være gunstig ved direktefôring.

Det ettårige raigraset skyter etter bare 55 - 60 vekstdøgn. Til ensilering, høstet på rett tidspunkt, er det ettårige raigraset godt egnet, men om høstetidspunktet blir utsatt på grunn av dårlig vær, synker kvaliteten raskt.

Bruker man toårig raigras, som er svært bladrikt, holder kvaliteten seg lenger og en har større fleksibilitet i forhold til høstetidspunkt. Skal man ensilere toårig raigras er det en fordel med totrinnshøsting, slik at en unngår en for rå og strukturløs masse. Men det finnes sorter av toårig raigras som danner opptil 25 % strå såingsåret, for eksempel Mondora, Bartelleo og Meroa.

Ettårig raigras spirer raskere enn toårig, men toårig har bedre gjenvekstevne. Skal en direktefôre med raigraset kan det være gunstig å så en blanding av ettårig og toårig raigras. Det er sjelden noen stor fare for at toårig raigras vil overvintre, med unntak av enkelte år i de beste områdene sør i fylket.


Av Lise Austrheim, Forsøksringen HordalandFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.