Vrijloopstal – dyrevennlig oppstallingssystem

12.07.2012 (Oppdatert: 14.03.2017) ,  Bart van Gool

Liggebåssystemet har vært i bruk i nederlandsk mjølkeproduksjon siden 60-tallet, men dette systemet er i følge nederlandsk fagekspertise ikke det mest optimale med hensyn til dyrevelferd. Liggebåser gir fremdeles begrensninger i bevegelse når kyrne skal legge og reise seg.

Fersk bark; herlig å gå i, herlig å ligge i..

Gangarealene er enten spalte eller fast gulv, ofte fremdeles betong. Klauvproblemene med alle de ulempene og kostnadene det fører med seg er et velkjent problem i liggebåsfjøs.

I USA og Israel har det lenge vært brukt andre oppstallingssystemer uten innredning. Kyrne går fritt omkring og kan legge seg der de vil uten noen form for hindringer. Liggeunderlaget har bestått av ferdig kompost eller material som blir omdannet til kompost. Erfaringer derfra har vært svært gode. Forskningsmiljøene i Nederland lurte derfor på om slike systemer også kunne fungere i Nederland med et havklima med høy fuktighet og lavere temperaturer. En del bønder var interessert og dermed var det hele i gang. Jeg besøkte én av dem, Meindert og Janet Wiersma i provinsen Groningen i Noord Nederland. Vi tok en prat ut i hagen over en kaffekopp.

Her er Meindert og Janet sin fortelling.