Hagerømlinger

16.11.2011 (Oppdatert: 11.12.2018) Einar Tvedt

Miljøavdelinga ved Fylkesmannen i Rogaland har gitt ut ei informasjonsbrosjyre om framande artar som truar biologisk mangfald. Last ned brosjyra Hagerømlingar her .

Her finn du ei ny brosjyre som er utarbeida av Fylkesmannen i Rogaland, miljøavdelinga. Arbeidet er ein del av handlingsplanen mot framande skadelege arter i Rogaland.

> Last ned Hagerømlingar

Brosjyra kan ein òg få tilsendt ved å ta kontakt med Randi Storhaug på tlf 51 56 89 29 eller randi.storhaug@fmro.no

www.artsdatabanken.no finn du ei "svarteliste" over framande artar som er oppdaga i naturen. Kun eit fåtal av desse er truande for det biologiske mangfaldet.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.