Lokale

Rug- og raigrasbeite til mjølkekyr - Spennande prosjekt i Askvoll i sommar

03.07.2020

Harald Ålen driv mjølkeproduksjon med 38 årskyr i Kvammen. «Forsøket» med vårsådd rug og italiensk raigras gav frodig og godt beite til kyr ein månad etter såing.

Les mer ›

Alle gode ting er framleis tre

18.12.2020

NLR Vest sine rådgjevarar innan bygg, økonomi og HMS samhandlar godt, og vi styrkar i desse dagar laget med ny medarbeidar innan byggrådgjeving.

Les mer ›

Fest beltet i traktoren - det reddar liv!

18.12.2020

2-4 menneskeliv redda kvart år. Reduksjon i tal alvorlege og varige skader ved traktorvelt. Konsekvensane av påbod om setebelte i traktor er lette å bere for landbruket, så fest beltet med glede!

Les mer ›

Bærsesongen 2020 og Covid-19 - Korleis gjekk det eigentleg?

18.12.2020

Kutte ned alle bringebærplantane? Late vere å plante ut meir jordbær? Rett og slett droppe innhausting? Tilgjenge til, og risiko ved å bruke utanlandsk arbeidskraft?

Les mer ›

Rognebærmøll - kva er det og kva er problemet?

18.12.2020

Fruktsesongen i 2020 har vore av den beskjedne typen. Fleire tre var utan blom og det kalde veret i bløminga resulterte i dårleg fruktsetting og avlingssvikt.

Les mer ›

RÅDGIVING MED UTGANGSPUNKT I NLR SURFÔRTOLKEN

18.12.2020

NLR Surfôrtolken er et rådgivingsverktøy der resultatene fra en surfôrprøve blir satt inn og vurdert i et programmert Excel-regneark.

Les mer ›

Geitemjølkproduksjon i Fjaler -Frisk satsing på framtida

18.12.2020

Morten Langeland driv med geitemjølk på garden Lia i Guddal. Garden er ein av dei høgstliggande gardane i Fjaler kommune, ca. 300 m.o.h.

Les mer ›

Mange gode grunnar for å drive med økologisk frukt

16.12.2020

Kva grunnar er det for å byrje med økologisk frukt? Kva er føremon og eventuell ulempe? Optimisme og framtidstru rår grunnen og det er planta mykje nytt etter moderne tettplantingsprinsipp siste åra.

Les mer ›

Skurvbekjempelse i økologisk epledyrking

16.12.2020

Epleskurv er en sykdom forårsaket av skurvsoppen Venturia inaequalis. Den er et av hovedproblemene i all epledyrking, og det krever innsats for å holde den i sjakk.

Les mer ›

Rådgivingssamarbeid over landegrenser

15.12.2020 (Oppdatert: 17.12.2020)

Kretsløptolken er eit verktøy som syner utnyttingsgraden av fosfor, nitrogen og klimagassutsleppa på garden frå jord til mjølk.

Les mer ›

Klimatiltak ein kan søkje midlar til

14.12.2020 (Oppdatert: 15.12.2020)

Arbeidet med å redusere klimagassutsleppa frå den enkelte gard vil medføre ei rekke tiltak som vil koste pengar.

Les mer ›

Beitepussing med tohjuls slåmaskiner

11.12.2020

For å fremje tilveksten og få eit høgtytande beite, er det svært viktig med godt stell. Beitepussing er ein sentral del av beiteskjøtselen.

Les mer ›

Jordhelse og kompost på dagsorden

10.12.2020 (Oppdatert: 14.12.2020)

Det er aukande interesse for jord og jordhelse med omsyn til klimapåverknad og karbonlagring. Innhaldet av organisk materiale og karbon er ein viktig faktor for god jordhelse.

Les mer ›

Årets grovfôr

10.12.2020

Snittverdi frå 1. slått av årets grovfôr i Vestland fylke syner eit tørt og energirikt fôr med «normale» mengder fiber.

Les mer ›

Hygienisk analyse av grovfôret

02.12.2020 (Oppdatert: 15.12.2020)

Av Olaug Tveit, Tine mjølkekvalitet og Service: Sporane er ei utfordring for TINE og for dei mjølkeprodusentane som får påvist sporar i mjølka.

Les mer ›

Stor interesse for småskala grønsakproduksjon

16.12.2020 (Oppdatert: 17.12.2020)

Interessa for småskala dyrking av grønsaker for sal gjennom lokale salskanalar har auka betydeleg i Noreg. Fleire forbrukarar ynskjer å få kjøpt grønsakene sine utanom dei store kjedene.

Les mer ›

Dekk og diesel - korleis køyre rett?

09.11.2020 (Oppdatert: 10.11.2020)

Landbruket har førebels som einaste næring frivilleg inngått avtale med regjeringa om kutt i utslepp av klimagassar, tilsvarande 5 millionar CO2-eq.

Les mer ›

Fagdag om jord og kompost

23.10.2020 (Oppdatert: 23.11.2020)

Som en del av prosjektet «Lokal kompost som klimatiltak» ble det i høst arrangert en fagdag med tema jord og jordforbedring.

Les mer ›

Sjur’n og dei flotte limousinane

12.10.2020 (Oppdatert: 15.10.2020)

Sjur Skjæret (26 år) er ein ung, kunnskapsrik og entusiastisk ammekubonde i Jostedalen. Foreldra bygde ny fjøs for vel to år sidan som Sjur no har ansvaret for. Det vert satsa på ammekurasen limousin.

Les mer ›

Marknadshage på Vestlandet?

21.09.2020

Interessa for småskala dyrking av grønsaker for lokal omsetning har auka betydeleg i Noreg. Også på Vestlandet. Vil du vere med på kurs?

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.