NLR Trygve Torsteinsen

Trygve Torsteinsen

Rådgjevar jordbruk
NLR Vest SA
Kokstad, Bergen
Drenering
Jord


  • Nydyrking
  • Bruk av overskotsmassar
  • Drenering og andre hydrotekniske tiltak
  • Erstatningssaker