Lise E red

Lise Elvagjeng

Rådgjevar jordbruk
NLR Vest SA
Njøs
Grovfôr
Jordprøver og gjødslingsplan
Klima