Leif Trygve red

Leif Trygve Berge

Rådgjevar - økonomi, jordbruk og økologisk
NLR Vest SA
Ølve
Grovfôr
Økonomi
Økologisk
Klima
Funksjonstesting
Jord
Drenering