Kolbjorn red

Kolbjørn Taklo

Fagleiar HMS, økonomi, bygg, maskinteknikk
NLR Vest SA
Sandane
HMS
KSL
Inn på tunet
SHA-plan